فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تو آنچه مي‌پنداري نيستي (رهايي از ايگو و حركت به سوي عزت نفس و عشق سخاوتمندانه)

  • 74,000 تومان

ديويد ريكو، در مقدمه اين كتاب با اشاره به دو اصطلاح مامحوري (خودمحوري)، متداول‌ترين عنواني را كه مي‌توان براي خودمحوري در نظر گرفت «ايگو» مي‌داند. او معتقد است در پس خودخواهي‌ها و خود مهم پنداري هاي ما ترسي نهفته است كه ناشي از آسيب‌ها و زخم‌هاي دوره كودكي ماست. بي‌بهره بودن از عشق و محبت، ناتواني در ابراز قدرت شخصي، رنجش از قضاوت‌هاي نادرست ديگران، احساس ناشايستگي و در حاشيه بودن و ناتواني در اعتماد به ديگران از جمله اين آسيب‌ها و زخم‌هاست. ديدگاه اصلي و بنيادين ريكو در اين كتاب، شفقت و مهرباني به ايگو، به جاي سركوب و انكار آن است. به نظر او، شفقت و مهرباني است كه ثابت مي‌كند وابستگي به سپر دفاعي ايگو غلط است و بهترين كار خروج از آن است. ريكو براي اثبات نظر خود، آموزه‌هاي روان‌شناختي و ارزش هاي معنوي را با هم درآميخته و استدلال مي‌كند كه اين دو روش،منحصرا براي گذر زمان ما از خودمحوري به عشق محوري طراحي شده اند.

5 راز آرامش بعد از 30 سالگي

  • 57,000 تومان

مهم نيست كه شما آدم خوبي باشيد تا زندگي بر وفق مرادتان باشد. شما در انتخاب نوع رفتاري كه آدم‌ها با شما مي‌كنند نيز كاره‌اي نيستيد. چه بسا دوست صميصي و وفادار امروز، فردا در حق شما خيانت كند. كم نيستند كساني كه به زور مي‌خواهند به ما بگويند كه اراده ما شرط كافي براي تغيير زندگي است. اين كتاب، چنين شوخي‌اي با شما نمي‌كند. صادقانه به شما مي‌گويد وقتي 30 ساله مي‌شويد بايد به اين موضوع رسيده باشيد كه 5 چيز را در اين دنيا به هيچ ضرب و زوري نمي‌توانيد تغيير دهيد. ولي نكته مهم اين است كه فرداي روزي كه مطالعه كتاب تمام مي‌شود سعادتي با اين پذيرش نصيب‌تان مي‌شود كه عاشق زندگي با همه رنج‌ها، سختي‌ها و مشت‌هايش مي‌شويد.

قدرت هم‌زماني (زندگي چگونه آن چيزي را به ما نشان مي‌دهد كه بايد بدانيم)

  • 80,000 تومان

هم‌زماني ذهن را به انديشه وامي‌دارد؛ هم‌زماني ديدار جهان بيروني و جهان دروني ماست. چيزي در دنياي بيروني رخ داده و دقيقاً با همان چيزي كه اكنون به آن نياز داريم تطبيق مي‌يابد و به ما نشان مي‌دهد ذات انسان و طبيعت دو روي يك سكه هستند. در طبيعت، هر فصل دقيقاً همان شرايطي را فراهم مي‌آورد كه زمين براي رشد و تكامل خود به آن نياز دارد. به همين ترتيب در زندگي انساني ما نيز دقيقاً همان چيزي را پيدا مي‌كنيم كه به آن نياز داريم و در نهايت به موجوداتي با آگاهي روان‌شناختي و معنوي تبديل مي‌شويم. در مسير تكامل، هم‌زماني در قالب نيروهاي امدادي بر ما عارض مي‌شود. به ما كمك مي‌كند خود را بيابيم و ما نيز به ديگران كمك مي‌كنيم تا خود را بيابند. بنابراين، هم‌زماني باعث مي‌شود سرنوشت و تقدير ما در جهاني كه روشنايي آن را پاياني نيست به سرمنزل مقصود خود برسد.

رقص سايه (رهاسازي خلاقيت نيمه تاريك وجود)

  • 70,000 تومان

سايه ما، مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي ناخوشايند ماست كه مي‌كوشيم آن را پنهان كنيم. چيز‌هايي در مورد خودمان كه از آن‌ها خوشمان نمي‌آيد و يا از اعتراف به آن‌ها مي‌ترسيم. اما سايه شامل قدرت مثبت ما هم هست، كه از آن استفاده نمي‌كنيم. ديويد ريكو در اين كتاب مي‌كوشد به خواننده بياموزد كه چگونه از سايه خود در رابطه با خانواده، زندگي فردي و ... سود ببرد.

جرات اعتماد

  • 20,000 تومان

اعتماد همچون كشتي مي‌ماند كه بر اقيانوس زندگي شناور است، اقيانوسي كه در عين آرامش مواج و سهمگين است. ما كشتي نشستگاني هستيم كه اگر به هم اطمينان كنيم و تا پايان راه همراه و همدل يكديگر باشيم، مي‌توانيم با موفقيت اين سفر مخاطره‌آميز را پشت سر بگذاريم اما بعضي اوقات با خود مي‌گوييم: «آيا مي‌توانيم به همسفرانمان اطمينان كنيم؟ اصلا خود ما تكيه‌گاه محكمي براي آنها به شمار مي‌آييم؟ آيا...» ديويد ريكو در كتاب جرات اعتماد به پرسش‌هاي شما پاسخ مي‌دهد. در اين كتاب مي‌آموزيم اعتماد بهترين مسيري است كه مي‌توانيم در آن قدم بگذاريم اما مهم‌ترين نكته اين است كه اطمينان خود را نثار چه كسي مي‌كنيم. تا به حال همه ما بارها دروغ شنيده‌ايم، فريب خورده‌ايم و از ديگران نا اميد شده‌ايم. اما مي‌توانيم در مقابل اين اتفاقات تلخ بايستيم و مقاومت كنيم. براي رسيدن به اين نقطه به دو عامل مهم نياز داريم: نخست آنكه به خودمان اعتماد كرده تا احساس امنيت و آرامش را تجربه كنيم و ديگر اينكه به همه اتفاقات زندگي بله بگوييم و آنها را بپذيريم و به ياد داشته باشيم: ستون‌‌هاي يك جامعه سالم بر بنياد اعتماد و راست‌گويي پايه‌گذاري مي‌شود.

صفحه‌ی 1