فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 25,000 تومان
  • 55,000 تومان

سوداكو 3

  • 25,000 تومان

در آغاز سال 2005 ميلادي، سودوكو براي بسياري ناشناخته بود، اما پس از چند ماه به سرعت در بريتانيا و اروپا محبوبيت پيدا كرد. اكنون سودوكو در ميليون‌ها نشريه اروپايي و مجله‌هاي مختلف به چاپ مي‌رسد. پس از به دست گرفتن جدول سودوكو، به سختي مي‌توانيد آنرا كنار بگذاريد و مي‌خواهيد هر چه سريع‌تر آن را تمام كنيد. در اين كتاب ما نكات مهم براي حل جدول سودوكو و نيز 240 جدول در سطوح مختلف را همراه پاسخ جدول‌ها گنجانده‌ايم.

سوداكو 2

  • 55,000 تومان

در آغاز سال 2005 ميلادي، سودوكو براي بسياري ناشناخته بود، اما پس از چند ماه به سرعت در بريتانيا و اروپا محبوبيت پيدا كرد. اكنون سودوكو در ميليون‌ها نشريه اروپايي و مجله‌هاي مختلف به چاپ مي‌رسد. پس از به دست گرفتن جدول سودوكو، به سختي مي‌توانيد آنرا كنار بگذاريد و مي‌خواهيد هر چه سريع‌تر آن را تمام كنيد. در اين كتاب ما نكات مهم براي حل جدول سودوكو و نيز 240 جدول در سطوح مختلف را همراه پاسخ جدول‌ها گنجانده‌ايم.

صفحه‌ی 1