فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

فنون و فرامين تفكر استراتژيك

  • 79,000 تومان

برخي افراد از نعمت نبوغ ذاتي تفكر و هوشمندي استراتژيك بهره‌مند هستند و متاسفانه اين‌گونه افراد نادرند. اما خوشبختانه براي افراد ديگري كه داراي چنين نبوغي نيستند راه‌حلي وجود دارد. منطق بنيادين اين كتاب اين است: اگر مي‌خواهيد روش جديدي از تفكر را بياموزيد، براي آموختن آن خود را خسته نكنيد. فكر افزارها و فنون آن نوع از تفكر را بياموزيد و به كار ببريد تا روش جديدي از تفكر در شما ايجاد شود. در اين كتاب خواهيد خواند: 10 فرمان تفكر استراتژيك. 20 فكر افزار تفكر استراتژيك. 30 نمونه موردي كوتاه در زمينه تفكر استراتژيك. 40 فراز از گفتارهاي مختلف براي تحريك تفكر استراتژيك. 50 پرسش كليدي براي تقويت ظرفيت استراتژيك.

جاري‌سازي استراتژي (راهنماي گام به گام پياده‌سازي استراتژي)

  • 82,000 تومان

خاك خوردن در زونكن و قفسه و كمد، پايان محتوم استراتژي نيست. جاري‌سازي استراتژي كمك مي‌كند تا تصميمات استراتژيك به اقدامات استراتژيك، و نيات استراتژيك به نتايج استراتژيك تبديل شوند. استراتژي‌هاي روي كاغذ و محصور در قفسه‌ها تغييري در اين جهان نمي‌كنند، استراتژي بايد جاري شود. اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا استراتژي‌ها را در عمل جاري‌سازي كنيد.

هنر رقصيدن با استراتژي (چگونه سازمان‌ها در شرايط پيچيده و مبهم همچنان استراتژيك مي‌انديشند اقدام مي‌كنند و موفق مي‌شوند)

  • 118,000 تومان

مديريت استراتژيك امري تشريفاتي و انتزاعي نيست. فرايندي نيست كه بخواهد با انبوهي از نمودارهاي جذاب، ماتريس‌هاي پيچيده و اصطلاحات فني فقط گزارش توليد كند. مديريت استراتژيك، موضوعي كاملا عملياتي و كاربردي است. ما آن را مي‌آموزيم و به كار مي‌بريم تا بتوانيم تصميمات استراتژيك بگيريم و براي موفقيت نظام اقتصادي - اجتماعي اقدامات اساسي انجام دهيم؛ چه سازمان باشد چه كشور يا فرد. اگر از مفاهيم، مدل‌ها و ابزارهاي دانش مديريت استراتژيك استفاده كنيم اما تاثيري بر سرنوشت و آينده سازمان، كشور يا فرد نداشته باشيم، اين كار مديريت يا برنامه‌ريزي استراتژيك نيست. اين كتاب به شما كمك مي‌كند رويكردي را برگزينيد كه در دنياي واقعي و در زمان واقعي در مسائل واقعي وارد شويد با تصميمات و اقدامات استراتژيكي كه اخذ و طراحي مي‌كنيد، موفقيت بيشتري به دست آوريد. آموزه‌هاي اين كتاب علاوه بر راهبري استراتژيك سازمان‌ها، براي زندگي شخصي و كشورداري نيز مفيد است.

فنون و فرامين تفكر استراتژيك

  • 55,000 تومان

برخي افراد از نعمت بلوغ ذاتي تفكر و هوشمندي استراتژيك بهره‌مند هستند و متاسفانه اين‌گونه افراد نادرند. اما خوشبختانه براي افراد ديگري كه داراي چنين نبوغي نيستند راه‌حلي وجود دارد. منطق بنيادين اين كتاب اين است: اگر مي‌خواهيد روش جديدي از تفكر را بياموزيد، براي آموختن آن خود را خسته نكنيد. فكرافزارها و فنون آن نوع از تفكر را بياموزيد و به كار ببريد تا روش جديدي از تفكر را در شما ايجاد كند. در اين كتاب خواهيد خواند: 1- 10 فرمان تفكر استراتژيك 2- 20 فكرافزار تفكر استراتژيك 3- 30 نمونه موردي كوتاه در زمينه تفكر استراتژيك 4- 40 فراز از گفتارهاي مختلف براي تحريك تفكر استراتژيك 5- 50 پرسش كليدي براي تقويت ظريفت تفكر استراتژيك.

صفحه‌ی 1