فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چكيده معيارهاي تشخيصي (دي اس ام فايو) آپديت 2019

  • 60,000 تومان

معلوليت ذهني (اختلال رشد ذهني، اختلال رشدي ذهني)اختلالي است كه در طول دوره رشدي شروع مي‌شود و شامل نقص‌هايي هم در عملكرد ذهني و هم عملكرد سازگارانه در زمينه‌هاي مفهومي، اجتماعي، و عملي است. معيارها و توضيحات اختلال شخصيت اسكيزوتايپال در فصل 18، «اختلالات شخصيت» ارائه شده‌اند. چون اين اختلال بخشي از اختلالات طيف اسكيزوفرني محسوب مي‌شود.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (دي اس ام فايو) آپديت 2019

  • 300,000 تومان

يك گروه از اختلالات هستند كه در دوران رشد (كودكي) شروع مي‌شوند. اين اختلالات معمولا در اولين مراحل رشد، و اغلب قبل از رفتن كودك به مدرسه، ظاهر مي‌شوند، و ويژگي اصلي آن‌ها نقص‌هاي رشدي هستند كه باعث ايجاد ناتواني‌ها و معلوليت‌هايي در عملكرد شخصي، اجتماعي، تحصيلي، يا شغلي مي‌شوند....

ملاك‌‌هاي تشخيصي دي اس ام فايو

  • 35,000 تومان

انتشار DSM _5 موجب نوآوري‌هايي در كدگذاري، طبقه‌‌بندي و تشخيص اختلالات رواني شده كه تاثيرات گسترده‌اي در بسياري از رشته‌هاي علمي بر جاي گذاشته است. بالينگران ممكن است براي يك مراجعه سريع، راهنمايي در دسترس و كوچك را مفيد بدانند كه فقط شامل موارد زير است: طبقه‌‌بندي DSM_5 (يعني فهرست اختلالات، انواع فرعي، شاخص‌ها و كدهاي تشخيصي) بخش‌هايي كه استفاده از اين راهنما را توضيح مي‌دهد و مجموعه ملاك‌هاي تشخيصي. دستنامه ملاك‌هاي تشخيصي DSM_5 براي استفاده به همراه نسخه كامل DSM_5 منتشر شده است. كاربرد صحيح اين دستنامه نيازمند آشنايي با توصيف‌هاي بيان شده براي هر اختلال مي‌‌باشد كه به همراه مجموعه ملاك‌هاي آن در نسخه كامل DSM_5 ارائه شده است.

چكيده دي اس ام فايو (راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني)

  • 77,000 تومان

درمانگران و كارشناسان باليني براي مراجعات سريعشان به نظام DSM _5 شايد كتاب راهنماي كوچك و آسان‌ياب برايشان مفيد باشد كه تنها تشخيص‌ها DSM _5 (يعني فهرست اختلال‌ها، انواع فرعي، شاخص‌ها و كدهاي تشخيصي)، بخش‌هايي كه روش استفاده از DSM _5 را توصيف مي‌كنند و مجموعه ملاك‌هاي تشخيصي را در بر داشته باشند...

چكيده ملاك‌هاي تشخيصي دي اس ام فايو

  • 75,000 تومان

انتشار دي اس ام فايو، نوآوري‌هايي را در امر كدگذاري، طبقه‌بندي، و تشخيص اختلالات رواني فراهم آورده است كه با اثرات گسترده‌اي در بسياري از رشته‌ها همراه بوده‌اند. بالينگران ممكن است جهت رجوع سريع به مطالب مورد نياز خود، به دنبال دستنامه‌اي كوچك و سهل‌الوصول باشند كه فقط طبقه‌بندي بخش‌هاي مربوط به چگونگي استفاده از اين دستنامه، و مجموعه ملاك‌هاي تشخيصي را در بر گيرد. البته «چكيده ملاك‌هاي تشخيصي دي اس ام فايو» با اين هدف نگاشته شده است كه به همراه كتاب اصلي دي اس ام فايو به كار برده شود. و استفاده صحيح از آن مستلزم آشنايي با آن دسته از توصيف‌هاي ارائه شده براي هر اختلال است كه به همراه مجموعه ملاك‌هاي مربوطه ارائه شده‌اند.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني (دي اس ام فايو)

  • 300,000 تومان

راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌‌هاي رواني،‌ ويراست پنجم، معروف به DSM-5 اثر عظيم و تاثيرگذاري در روان‌پزشكي و روانشناسي و روان‌كاوي است كه گستره جهاني دارد. كتاب حاضر، متن كامل اين راهنماست با اضافاتي براي راحتي كار خوانندگان ايراني از جمله فهرست تفصيلي متن،‌فهرست الفبايي اختلال‌ها و عارضه‌ها، واژه‌نامه انگليسي - فارسي و فارسي - انگليسي اصطلاحات تخصصي. افزون بر اين، نمايه اصلي DSM -5 را گسترش داديم و مفاهيم و اختلال‌ها و عارضه‌هاي مهمي را كه نمايه اصلي فاقد آنها بود اضافه كرديم تا بر كارايي نمايه و اين كتاب راهنما افزوده شود.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني (دي اس ام فايو)

  • 235,000 تومان

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM ) تلاشي است از سوي انجمن روان‌پزشكان آمريكا براي يكدست كردن نظام تشخيصي بالينگران حوزه بهداشت و روان و تا به حال پنج ويرايش آن منتشر شده است. اين دستنامه با ويرايش‌هاي پياپي در 60 سال گذشته، در تلاش بوده كه تعريفي عملياتي و مستقل از نظرات فرد ارزياب ارائه نمايد و اين نظام طبقه‌بندي به تدريج به يك مرجع استاندارد اقدامات باليني در زمينه بهداشت روان تبديل شده است. اين راهنماي تشخيصي و آماري ابزاري براي بالينگران، يك منبع آموزشي عمده براي دانشجويان و بالينگران و مرجعي براي پژوهشگران اين رشته محسوب مي‌شود.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (دي اس ام فايو)

  • 300,000 تومان

راهنماي تشخيصي آماري اختلالات رواني انجمن روان‌پزشكي آمريكا، طبقه‌بندي اختلالات رواني همراه با ملاك‌هاي مربوط است كه براي كمك كردن به تشخيص‌هاي مطمئن‌تر اين اختلال‌ها در نظر گرفته شده‌اند. DSM با ويراست‌هاي متوالي ظرف مدت حدود 60 سال، مرجع استانداردي براي كاربست باليني در حوزه سلامت روان شده است. چون شرح كامل فرايندهاي بيمارگون زيربنايي براي اغلب اختلالات رواني امكان‌پذير نيست، تاكير بر اين نكته اهميت دارد كه ملاك‌هاي تشخيصي كنوني، بهترين توصيف موجود هستند كه نشان مي‌دهند چگونه اختلالات رواني ابراز مي‌شوند و متخصصان باليني آموزش‌ديده مي‌توانند آنها را تشخيص دهند. اين ويراست جديد راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM-5) كه متخصصان باليني و پژوهشگران براي تشخيص و طبقه‌بندي اختلالات رواني از آن استفاده مي كنند، محصول 10 سال تلاش صدها متخصص بين‌المللي در تمامي جنبه هاي سلامت رواني است. اين صرف تلاش و سخت‌كوشي كتابي را به بار آورده است كه اختلالات رواني را توصيف و طبقه‌بندي مي كند تا تشخيص، درمان، و پژوهش را بهتر كند. ملاك ها كوتاه و روشن هستند تا به اين وسيله ارزيابي عيني جلوه هاي نشانه در انواع موقعيت هاي باليني سرپايي، بستري، باليني، مطب، و مراقبت اوليه تسهيل شود. ويژگي ها و اصلاحات جديد، استفاده از DSM-5 را در تمام موقعيت ها آسانتر مي كنند: ساختار فصل، رويكرد عمر را منعكس مي كند، به طوري كه اختلالاتي كه معمولاً در كودكي تشخيص داده مي شوند (مانند اختلالات عصبي- رشدي) در ابتداي اين كتاب راهنما و آنهايي كه معمولاً در سالمندان تشخيص داده مي شوند (مانند اختلالات عصبي- شناختي) در انتها قرار گرفته اند. جديدترين يافته ها در زمينه تصويربرداري عصبي و وراثت در هر اختلال، همراه با ملاحظات جنسيتي و فرهنگي وارد شده اند. ساختار سازماني اصلاح شده، نشانه هايي را تأييد مي كند كه طبقات تشخيصي متعددي را دربر مي گيرند به اين طريق بينش باليني تازه اي را در تشخيص فراهم مي آورد. ارزيابي هاي بُعدي براي پژوهش و اعتباريابي نتايج باليني ارائه شده اند. براي هر اختلال كدهاي ICD-9 و ICD-10 منظور شده اند و ساختار سازماني با ICD-11 در حال ساخ، هماهنگ است. كارگروه DSM-5 ضميمه اي را منتشر كرده است كه در آن اصلاحات جزئي در متن و ملاك هاي تشخيصي وارد شده اند. اين اصلاحات در كتاب حاضر اعمال شده اند و بنابراين اكنون كاملاً به‌روزرساني شده است.

تغييرات دي اس ام در ويرايش پنجم

  • 6,000 تومان

دي اس ام راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني است كه توسط متخصصان باليني به ويژه روان‌پزشكان براي تشخيص، درمان و پژوهش در مورد اختلالات رواني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين كتاب راهنما شامل توصيف، نشانه‌ها و ملاك‌هاي قابل اعتماد تشخيص اختلالات رواني است. بديهي است كه وجود چنين راهنمايي بعد از تشخيص، برنامه درماني و پيگيري‌هاي بعدي متخصص باليني را فراهم مي‌آورد. اين راهنما اطلاعاتي را در مورد درمان اختلالات رواني به ما نمي‌دهد، اما تشخيص‌هاي درست از خلال ملاك‌هاي تعيين شده در اين راهنما تضمين‌ كننده انتخاب موجه درمان است. علاوه بر اين، سازمان‌بندي و طبقه‌بندي اختلالات رواني به پديده‌هاي روان‌شناختي نظم خاصي را بخشيده و ارجاع افراد را به طبقه‌ها ميسر مي‌سازد.

چكيده دي اس ام فور تي آر

  • 3,300 تومان

كتاب حاضر خلاصه و چكيده‌اي است از متن كامل آخرين نسخ تجديد نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني كه در سال 2000 از سوي انجمن روانپزشكي آمريكا به چاپ رسيد. هدف از ارائه اين نسخه خلاصه شده پاسخ به نياز آن دسته از دانشجويان و متخصصاني است كه به لحاظ محدوديت‌هاي زماني و يا اولويت‌هاي آموزشي و پژوهشي امكان مطالعه متن كامل DSM-IV-TR را نداشته و خواستار نسخه‌اي موجز و در عين حال دربرگيرنده كليه ملاك‌هاي تشخيصي و طبقه‌بندي كامل اختلال‌هاي رواني هستند.

صفحه‌ی 1