فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جادوي فكر بزرگ
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان
جادوي فكر بزرگ (جيبي)
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

جادوي فكر بزرگ

  • 80,000 تومان

روش‌هايي كه در اين كتاب عرضه شده است به منظور عمل كردن است نه مطالعه صرف. اين روش‌ها و تكنيك‌ها به قدري تازه و بديع است كه نويسنده ناگزير دست به ابداع اصطلاحات جديدي زده است. دكتر شوارتز در اين كتاب مراحلي را كه بايد براي نيل به قابليت‌هاي فكر بزرگ پيموده شود، ترسيم كرده است، او در اين كتاب مي‌آموزد كه چگونه با تمركز روي مسائل عمده، از قيد نكات جزئي و دست‌ و پاگير رهايي يابيد. او ثابت مي‌كند كه نوع خاصي از تفكر، در حكم برگ برنده‌اي است كه در اختيار شما قرار مي‌دهد. او با عرضه يك برنامه پيشرفته سي‌روزه شما را هدايت مي‌كند كه بتوانيد پيشرفت خود را به سوي اهداف مورد نظرتان ارزيابي كنيد. و به شما مي‌آموزد كه چگونه با يك برنامه سرمايه‌گذاري درازمدت روي خودتان وضع مادي خود را براي آينده، مستحكم و مطمئن سازيد.

جادوي فكر بزرگ (جيبي)

  • 45,000 تومان

روش‌هايي كه در اين كتاب عرضه شده است به منظور عمل كردن است نه مطالعه صرف. اين روش‌ها و تكنيك‌ها به قدري تازه و بديع است كه نويسنده ناگزير دست به ابداع اصطلاحات جديدي زده است. دكتر شوارتز در اين كتاب مراحلي را كه بايد براي نيل به قابليت‌هاي فكر بزرگ پيموده شود، ترسيم كرده است، او در اين كتاب مي‌آموزد كه چگونه با تمركز روي مسائل عمده، از قيد نكات جزئي و دست‌ و پاگير رهايي يابيد. او ثابت مي‌كند كه نوع خاصي از تفكر، در حكم برگ برنده‌اي است كه در اختيار شما قرار مي‌دهد. او با عرضه يك برنامه پيشرفته سي‌روزه شما را هدايت مي‌كند كه بتوانيد پيشرفت خود را به سوي اهداف مورد نظرتان ارزيابي كنيد. و به شما مي‌آموزد كه چگونه با يك برنامه سرمايه‌گذاري درازمدت روي خودتان وضع مادي خود را براي آينده، مستحكم و مطمئن سازيد.

صفحه‌ی 1