فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 50,000 تومان
  • 13,000 تومان
  • 38,000 تومان

خط احساس

  • 50,000 تومان

آدمايي مثل تو هيچ‌وقت بزرگ نمي‌شن شايد تو ظاهر احساس قدرت كني ولي در باطن اين طور نيست. زماني كه من به تو احتياج داشتم در بدترين شرايط تركم كردي. سه ساله دارم مي‌سوزم و مي‌سازم بعد يهو مي‌آي مي‌گي بزرگ شدم و مستقل!!! حال امروزت چه فايده‌اي به حال من ديروز داره؟

تلافي

  • 13,000 تومان

بهار آمده بود، اما در قلب من، هنوز زمستان بود و گرمايي حس نمي‌كردم. از ديد و بازديد روزهاي عيد، منزجر شده بودم و انزوا بهترين تسكين دهنده براي درد من بود. حميد با سبد گلي زيبا به ديدنم آمد. هنوز با هزاران اميد نگاهم مي‌كرد و منتظر بود جوابي به او بدهم. نمي خواستم بحث‌هاي گذشته تكرار شود، چرا كه نتيجه‌اي نداشت و فقط فكر مرا خسته‌تر مي‌كرد. حميد از من خواست تا براي گردش بيرون برويم...

آرام

  • 38,000 تومان

سايه‌بان نگاهت، در دمادم بارش ابرها، مخمور و شكننده و پرتاب. وقتي بر گونه‌هاي لعابينت، قطرات اشك مي‌غلطد، چه زيباست! ديدن مژگان نمناكت.

صفحه‌ی 1