فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بيماري فراگير در عصر نئوليبرال
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان
راه و رسم جهان
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان

بيماري فراگير در عصر نئوليبرال

  • 25,000 تومان

تاثيرات اقتصادي و اجتماعي از فيلتر تبعيض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي «مرسوم» مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرند كه همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا قابل رؤيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند... اين «طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كارگر جديد» در خط مقدم حاضر است و يا بايد بار بدل شدن به نيروي كاري را به دوش كشد كه به خاطر شغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بيشتر در معرض خطر ابتلا به ويروس قرار دارد و يا در پي سياست تعديل اقتصادي برآمده از ويروس، بدون هيچ منبع مالي از كار بركنار شود. اين مساله شكاف اجتماعي را تشديد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند و اين پرسش را بر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگيزاند كه چه كسي در صورت تماس با فرد بيمار يا عفونت، مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خود را ايزوله يا قرنطينه كند (با يا بدون پرداخت مالي). درست به همان سياقي كه آموختم زلزله هاي نيكاراگوئه (1973) و مكزيكوسيتي (1985) را «زلزله هاي طبقاتي» بنامم، پيشرفت كوويد-19 ويژگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي يك همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري طبقاتي، جنسيتي و نژادي را به تمامي نشانم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. در حالي كه تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي تخفيف و سبك سازي موضوع به راحتي در لفاظي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي چون «ما همه با هم هستيم» پوشانده شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، رويه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به ويژه از سوي دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ملي، انگيزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي شوم تري را نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

راه و رسم جهان

  • 80,000 تومان

تاثير ديويد هاروي در مقام پژوهشگر و منتقد شهرها و جغرافياي سرمايه‌داري بلامنازعه است و راه و رسم جهان اثري است كه موثرترين مقالات او در آن گردآوري شده است. بسياري از مقالات كه در اين كتاب آمده‌اند به رسالاتي كلاسيك تبديل شده‌اند ونه فقط پرورش فكري هاروي بلكه فهمي ديالكتيك را نشان مي‌دهند كه از زاغه هاي بالتيمور تا ساختار بنيادي سرمايه داري جهاني شده را به تصوير مي‌كشند. با اين كه پوشش كتاب بسيار گسترده است، همه مقالت دغدغه‌هاي محوري را تعقيب مي‌كنند كه همواره به آثار او جان مي‌بخشد: گذشته و حال سرمايه داري، تعارض طبقاتي، امپرياليسم، سيتي، تحول اجتماعي اوربان، طبيعت، آزادي، عدالت اجتماعي، جهاني شدن و بحران هاي ذاتي سرمايه داري.

صفحه‌ی 1