فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تكنيك‌هاي طرحواره درماني (مدل مبتني بر ذهنيت)
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان

تكنيك‌هاي طرحواره درماني (مدل مبتني بر ذهنيت)

  • 110,000 تومان

پس از چندين پژوهش كنترل شده تصادفي، اكنون ثابت شده است كه طرح‌واره درماني اثرات مطلوب و اميدواركننده زيادي در درمان بيماران مبتلا به اختلالات شخصيتي دارد. نويسندگان كتاب حاضر، هر دو از دانشمندان و طرح‌واره درمانگران كارآزموده و مجرب هستند و اين رويكرد درماني را خيلي خوب و واضح توضيح داده‌اند. خواننده به راحتي مي‌آموزد كه چگونه با هر ذهنيت طرح‌واره‌اي ـ در سطح شناختي، هيجاني، رفتاري و ارتباطي ـ روبرو شود. مثال‌هاي متعدد باليني ارائه شده اين هدف را ساده‌تر مي‌كنند. مزيت بزرگ كتاب، كاربردي بودنش در فرايند درمان باليني است. هر درمانگري كه در پي يك راهنماي عملي خوب براي طرح‌واره درماني است، بايد اين كتاب را مطالعه كند.

صفحه‌ی 1