فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

سبك‌هاي يادگيري و شناختي (نظريه‌ها و آزمون‌ها)

  • 14,000 تومان

هدف كتاب حاضر معرفي سبك‌هاي يادگيري و شناختي، برخي از نظريه‌ها و الگوهاي مربوط به اين سبك‌ها و نيز برخي از ابزارهاي پژوهش در اين زمينه است. به عبارت ديگر، منظور آشنا ساختن دانشجويان و ديگر علاقه‌مندان با گستره‌اي از نظريه‌ها و آزمون‌هاي سبك‌هاي يادگيري و شناختي است.

صفحه‌ی 1