فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

موسيقي‌درماني در روانپزشكي (براي بزرگسالان نوجوانان و كودكان)

  • 48,000 تومان

اين كتاب راهنما شامل مشكلات مراجع و رفتار موسيقايي است كه موسيقي‌درمانگران غالبا در كارهاي آموزشي باليني ارزيابي و درمان مي‌كنند. كاربرد دقيق تكنيك‌هاي موسيقي‌درماني در مورد هر مشكل و يا اختلال رواني را مشخص مي‌كند و به عنوان راهنماي كاربردي بر مبناي يك پژوهش آماري و با استفاده از رويكري روان‌شناختي، افراد متخصص را در روش‌هاي كاربردي ياري مي‌دهد. اين كتاب به عنوان يك مرجع دانشگاهي توسط انجمن موسيقي‌درماني آمريكا مورد استناد علمي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1