فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

نظريه‌هاي مشاوره (ديدگاه‌هاي مشاوره)

  • 6,000 تومان

اين كتاب فصول بسيار خوبي در مورد رويكرد آدلر و كارخوف در مشاوره دارد. اين مطالب بندرت در اغلب كتاب‌هاي درسي نظريه‌هاي مشاوره پيدا مي‌شود. دكتر شيلينگ در هر فصلي، بخشي را به آموزش مشاوره اختصاص مي‌دهد و هر رويكردي را با يك موردپژوهي شرح مي‌دهد.

صفحه‌ی 1