فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شناخت‌درماني اختلال وسواس فكري عملي راهنماي درمانگران

  • 90,000 تومان

در اين كتاب بحث كامل و مفصلي از تكينك‌هاي شناختي ارائه شده است كه به اصلاح و تعديل باورهاي بنيادين در مورد وسواس، اضطراب و افسردگي توام با آن مي‌پردازد. انتظار مي‌رود در پي چنين درمان و تغييري در سازمان شناختي بيمار، دوره‌هاي عود به حداقل برسد يا خفيف‌تر بروز كند تا بدين ترتيب بيمار پس از درمان، زندگي بهتر و پربارتري را تجربه نمايد.

صفحه‌ی 1