فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كتاب همراه رفتار درمانگر عقلاني هيجاني 240 نكته

  • 4,000 تومان

كتاب همراه رفتار درمانگر عقلاني‌ هيجاني، بسياري از جنبه‌هاي عملي و نظري رفتاردرماني عقلاني‌ هيجاني را كه گاهي اوقات ناديده گرفته مي‌شود، يادآوري مي‌كند.مثل: 1) بيش از اكثر رويكردهاي ديگر، رواني تربيتي است. 2) در صورت استفاده صحيح و مناسب، آموزشي و سقراطي است. 3) عقلاني هيجاني‌ رفتاري است. 4) پذيرش را به مراجعان ياد مي‌دهد نه تسليم شدن را. 5) پذيرش رفتار مراجعان به معناي ناديده گرفتن اعمال قبيح و نكوهيده آنها نيست. 6) اما چرا بقيه‌اش را خودتان نخوانيد.

رفتاردرماني عقلاني هيجاني (مختصر و مفيد)

  • 12,000 تومان

اين كتاب مروري اجمالي بر يكي از رويكرد‌هاي پرطرفدار روان‌درماني است كه توسط دو متخصص rebt نگاشته شده. چگونگي انجام ارزيابي مدريت بحث و گفتگو در جلسه درمان تكليف منزل و ارتقا و تغيير خود از جمله مباحث اين اثر است. اين اثر به عنوان مقدمه‌اي بر اين نظريه درماني مناسب‌ترين كتاب و آغاز خوبي است براي كساني كه مي‌خواهند اين روش درماني را بهتر بشناسند.

صفحه‌ی 1