فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 31,500 تومان

خيابان 1 طرفه

  • 31,500 تومان

خيابان يك طرفه دومين و آخرين كتابي است كه از بنيامين در زمان حياتش انتشار يافته است. آثار اين متفكر، ناقد، تاريخ‌نويس انديشه، و فيلسوف آلماني كه در اثر نامتعارف بودن سبك و انديشه‌اش در زمان حيات كم و بيش ناشناخته ماند، در دهه‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و ه چنرين زبان ترجمه شده‌اند. اين كتاب چنان كه در نگاه نخست به نظر مي‌آيد يك كتاب گزين‌گويه نيست، بلكه مجموعه‌اي است از تصويرهاي انديشه‌گرانه. احضار چيزهايي است كه بيان آن‌ها با واژه‌ها امكان‌پذير نيست. شكل مرموز آن‌ها انديشه را، كه در شكل مفهومي سنتي خود انعطاف‌پذير و و قراردادي مي‌نمايد، فعال مي‌كند، خودانگيختگي و نيروي آن را به جريان مي‌اندازد و به خواننده مي‌فهماند در واقع ديري است چيزهايي را كه در صدد انكارشان بوده مي‌دانسته است.

صفحه‌ی 1