فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

سرطان و بحران‌هاي رواني (سرطان زنگ بيداري)

  • 15,000 تومان

اصطلاح سرطان براي بيماري‌اي به كار برده مي‌شود كه در آن سلول‌هاي بيمار بدون كنترل تقسيم مي‌شوند و بافت‌هاي ديگر را مورد هجوم قرار مي‌دهند. مطمئن باشيد سرطان در كنار درمانگري قوي نحوه جديدي از انديشيدن و زندگي را به اين بيماران مي‌آموزد. مدلي كه در آن سرطان نه تنها تحريف و انكار نمي‌شود بلكه بخشي از زندگي روزمره بشمار خواهد آمد. زندگي كه در آن بيمار مجبور نيست در باورهاي اضطراب‌زا و خرافات غوطه‌ور شود.

صفحه‌ی 1