فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هنر برگزاري جلسه‌هاي موثر براي داميز

  • 6,000 تومان

كتاب حاضر راهنمايي همه جانبه و گام به گام، متمركز بر اصول و دستورالعمل‌هاي ضروري براي برنامه‌ريزي و برگزاري انواع جلسه‌هاي كاري است تا توان دستيابي به اهداف مدنظر ميسر شود. براي داشتن چنين جلسه‌اي، همه جزئيات جلسه را بايد مدنظر قرار داد. ما آن جزئيات را در اين كتاب برايتان مشخص مي‌كنيم.

صفحه‌ی 1