فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

اختلالات عصبي رشدي دي اس ام فايو

  • 9,000 تومان

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني كه به صورت دي اس ام فايو خوانده مي‌شود، براي اولين بار توسط انجمن روان‌پزشكي آمريكا انتشار يافته و به تدريج به يكي از زبان‌هاي مشترك بين متخصصان باليني تبديل شده است. اولين راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني به نوعي تحت تاثير ديدگاه رواني - زيستي آدلف ماير بود. و دومين ويرايش راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، هنوز توصيف نشانه‌هاي بيماري كامل نبود و اكثر بيماري‌ها را واكنشي به تعارض‌هاي دروني يا استفاده از مكانيسم‌هاي ناسازگارانه انطباقي براي مشكلات زندگي تلقي مي‌كردند.

صفحه‌ی 1