فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كودكان چيزي را مي‌آموزند كه با آن زندگي مي‌كنند (رهنمودهايي ارزشمند براي پدران و مادران)

  • 55,000 تومان

كودكان چيزي را مي‌آموزند كه با آن زندگي مي‌كنند: اگر كودكان با عيب‌جويي زندگي كنند، مي‌آموزند كه محكوم كنند. اگر كودكان با دشمني زندگي كنند، مي‌آموزند كه بجنگند. اگر كودكان با ترس زندگي كنند، مي‌آموزند كه نگران باشند و... شما با مطالعه اين كتاب افزون بر اينكه مي‌آموزيد چگونه پدر يا مادر بهتري باشيد، همچنين ياد مي‌گيريد چگونه نقش خود را به عنوان همسر ، معلم و مدير بهتر ايفا كنيد. اصولي كه در اين كتاب مطرح مي‌شود اصولي جهاني براي ايجاد روابط محبت‌آميز، محترمانه، مثبت و مستحكم با همه است.

صفحه‌ی 1