فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

راهنماي آموزش و كاربرد دي اس ام فايو (همراه ضروري راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني)

  • 75,000 تومان

كتاب راهنماي آموزش و كاربرد دي اس ام فايو كه از كتاب‌هاي همراه ويراست پنجم دستنامه تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM5) به شمار مي‌رود، دو وظيفه مهم را ايفا مي‌كند. نخست آنكه، به عنوان راهنمايي براي بالينگران پرمشغله و نيازمند اطلاعات كاربردي درباره استفاده از كدها و معيارهاي تشخيصي، مستندات، و غرامت عمل مي‌كند. دوم آنكه، به عنوان نوعي درسنامه آموزشي عمل كرده و نوعي برنامه آموزشي ساختارمند را شامل مي‌شود كه سبب تسهيل كاربرد آن در كلاس‌هاي درسي و كارگاه‌ها مي‌شود. اين كتاب راهنما، دي اس ام فايو را رمزگشايي كرده و امكان دسترسي به محتواي آن را افزايش مي‌دهد.

صفحه‌ی 1