فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 61,000 تومان

هوش مثبت‌نگر

  • 61,000 تومان

در اين كتاب كشف كنيد كه چگونه مي‌توانيد: خرابكاران ذهني اصلي خود را شناسايي كرده و بر آنها غلبه كنيد. ميزان هوش مثبت‌نگر خود و يا گروه خود را اندازه‌گيري كنيد. مغز خود را پرورش دهيد و با اجراي بازي‌هاي قدرت ذهني به پنج قدرت استفاده نشده خود دسترسي پيدا كنيد. ابزار و روش‌هاي هوش مثبت‌نگر را براي افزايش هر چه بيشتر عملكرد و ميزان بهره‌مندي و رضايت خود و گروه به كار بگيريد.

هوش مثبت (چگونه مي‌توانيد به توانايي حقيق خود دست يابيد)

  • 60,000 تومان

با هوش مثبت، نه تنها مي‌توانيد درصد اوقاتي را كه ذهنتان در خدمت شماست و به زيانتان عمل نمي‌كند، اندازه بگيريد، بلكه مي‌توانيد شرايط خود را بهبود بخشيد. مي‌توانيد تعادل ذهن خود را به گونه‌اي پايدار تغيير دهيد تا در نتيجه، به درصد بيشتري از توانايي‌اي كه تاكنون به آن دست نيافته‌ايد، دسترسي يابيد و به ديگران نيز در همين راه كمك كنيد. به هنگام انجام كارهاي بزرگ و مهم بسيار پيش آمده كه ندايي از درونتان شما را مايوس كند و باعث كاهش اعتماد به نفستان شود. كتاب پيش رو قدمي ارزنده در تجارت و زندگي جهت سركوب اين ندا و توجه به صدايي دروني كه به تشويق و افزايش عزت نفس و انرژي در شما مي پردازد برداشته است. مجموعه حاضر به شما، جهت كنترل ذهن و تقويت هوش مثبت در راستاي ايجاد تغييرات سازنده، افزايش رضايت و موفقيت در زندگي و كسب و كار كمك مي كند.

صفحه‌ی 1