فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

طرح‌واره درماني براي استرس شغلي

  • 28,000 تومان

عوامل بسياري در تعيين خوشبختي و شوربختي افراد نقش دارند كه يكي از آنها انتخاب شغل است. شغل، فقط منبعي براي درآمد نيست بلكه افراد بيشتر ساعت‌هاي مفيد عمر خود را در شغل و پيشه خود مي‌گذرانند و در واقع با شغل خود زندگي مي‌كنند. اين كتاب، پديده استرس شغلي را از ديدگاه رويكرد طرح‌واره درماني بررسي مي‌كند. مارتين بامبر معتقد است طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه در محيط‌هاي شغلي، بازآفريني مي‌شود، يعني افراد به دنبال مشاغلي هستند كه بتوانند تجربه‌هاي تلخ و ناگوار كودكي با نوجواني‌شان را دوباره تكرار كنند و يا نيازهاي ارضا نشده آن دوران را جامعه عمل بپوشانند. در اين كتاب تكنيك‌هايي ارايه مي‌شود تا افراد با آگاهي از طرح‌واره‌هاي خود تغيير كنند و در شغل خود به رضايت برسند. اين كتاب سهم بسزايي در مفهوم‌سازي و درمان بيماري‌هاي مرتبط با استرس شغلي دارد. نويسنده كتاب بايستي به خودش ببالد كه نقش موثري در افزايش سلامت شغلي داشته است. اين كتاب از جمله كتاب‌هايي است خواندن آن يك ضرورت است.

صفحه‌ی 1