فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بازي‌هاي پرورش هوش 1 سالگي (12 تا 24 ماهگي)

 • 160,000 تومان

مجموعه‌اي شامل دو كتاب «بازي‌هاي هوش و مهارت يك سالگي» و «ارزيابي هوش و مهارت‌هاي يك سالگي» و فلش كارت. - كامل‌ترين مجموعه آموزشي مهارت‌هاي يك سالگي به صورت ماه به ماه. - پرورش مهارت‌هاي حركتيء شناختيء ديداريء شنيداريء گفتاريء اجتماعي. - ارزيابي دقيق رشد ذهني و مهارت‌هاي يك سالگي بر اساس منابع روانشناسي. - آموزش كامل مفاهيم يك سالگي با استفاده از فلش كارت‌هاي تصويري. - معرفي كامل‌ترين اپليكيشن آموزشي يك سالگي به همراه فيلم و آموزش تصويري.

مهارت‌هاي ديداري و نوشتاري (5 سالگي پيش دبستان)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 5 ساله (پيش دبستاني) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي كنترل مداد و مهارت هماهنگي چشم و دست كودكان را افزايش مي‌دهد.

مهارت‌هاي شنيداري و گفتاري (5 سالگي پيش دبستان)

 • 12,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 5 ساله (پيش دبستاني) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌‌هاي شنيدن و صحبت كردن كودكان را افزايش مي‌دهد.

مهارت نوشتن كتاب كودكن (4 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌ هماهنگي چشم و دست كودكان را افزايش مي‌دهد.

شناخت مفاهيم (4 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌هاي شناختي و ذهني كودكان را افزايش مي‌دهد.

توانايي و استعدادهاي كودك 4 ساله

 • 10,000 تومان

كودك چهار ساله يعني كودكي كه چهار سال اول زندگي‌اش را پشت سر گذاشته و وارد پنجمين سال زندگي شده است. همه كودكان چهار ساله، توانايي و مهارت‌هاي يكساني ندارند و به دليل تفاوت‌هاي فردي، مهارت و توانايي‌هاي آنها در تمام زمينه‌ها، مي‌تواند چند ماه زودتر يا ديرتر صورت پذيرد. در اين كتاب سعي شده مهم‌ترين مطالبي كه والدين و مربيان به آن نياز دارند، به زباني ساده بيان شود. اين مطالب از سويي معياري است تا والدين بدانند كودك چهار ساله‌شان در اين محدوده سني چه مهارت‌هايي را بايد كسب كند و تمرين‌هاي مناسب هر مهارت را با او انجام دهند و از سوي ديگر مي‌تواند به عنوان وسيله‌اي براي ارزيابي رشد طبيعي كودك قرار گيرد.

تمركز و توجه (4 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌هاي دقت و توجه كودكان را افزايش مي‌دهد.

گفتار و زبان (4 سالگي)

 • 12,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌هاي شنيدن و صحبت كردن كودكان را افزايش مي‌دهد.

رياضي آسان (4 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي يادگيري مفاهيم ساده رياضي كودكان را افزايش مي‌دهد.

توانايي و استعدادهاي كودك 3 ساله

 • 15,000 تومان

كودك سه ساله يعني كودكي كه سه سال اول زندگي‌اش را پشت سر گذاشته و وارد چهارمين سال زندگي شده است. همه كودكان سه ساله، توانايي و مهارت‌هاي يكساني ندارند و به دليل تفاوت‌هاي فردي، مهارت و توانايي‌هاي آنها در تمام زمينه‌ها، مي‌تواند چند ماه زودتر يا ديرتر صورت پذيرد. در اين كتاب سعي شده مهم‌ترين مطالبي كه والدين و مربيان به آن نياز دارند، به زباني ساده بيان شود. اين مطالب از سويي معياري است تا والدين بدانند كودك سه ساله‌شان در اين محدوده سني چه مهارت‌هايي را بايد كسب كند و تمرين‌هاي مناسب هر مهارت را با او انجام دهند و از سوي ديگر مي‌تواند به عنوان وسيله‌اي براي ارزيابي رشد طبيعي كودك قرار گيرد.

آمادگي براي نوشتن (3 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 3 ساله (36 تا 48 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌هاي چشم و دست كودكان را افزايش مي‌دهد.

شناخت مفاهيم ساده (3 سالگي)

 • 15,000 تومان

مجموعه «كودك باهوش من» براساس جديدترين منابع علمي و روانشناسي براي كودكان 3 ساله (36 تا 48 ماهه) تهيه شده است. در هر دوره از مراحل رشد كودك، والدين مي‌توانند با مهارت‌ها، توانايي و نيازهاي كودك بيشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرين‌هاي اين مجموعه مهارت و توانايي‌هاي كودك خود را ارزيابي كنند. تمرين‌ها و بازي‌هاي اين كتاب به صورت هدفمند توانايي و مهارت‌هاي شناختي و ذهني كودكان را افزايش مي‌دهد.

1  2  3  صفحه‌ی 1