فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش

  • 27,900 تومان

رهگذري به شخصي كه در زير درخت سال‌خورده‌يي آرميده بود گفت: - نمي‌ترسي شخص پاسخ داد: - از چه؟ رهگذرگفت: - شايد درخت بر روي توفرو افتد. و شخص پاسخ داد: - شايد درخت هرگز فرو نيفتد. در اين تمثيل، تفاوت دو انديشه متضاد را كه يكي در جهت نگراني و اضطراب و ديگري در راستاي وراهيدگي و آرامش است به خوبي مشاهده مي‌كنيد. اين كتاب به يك سؤال بسيار مهم پاسخ مي‌دهد و آن اين‌كه: "چگونه اضطراب را كاهش داده و زندگي آرامي را آغاز نماييم"

درمان افسردگي (سرماخوردگي رواني)

  • 27,900 تومان

افسردگي سايه سياهي است كه روحيه انسان را ضعيف و شادماني را از او صلب مي‌كند. وقتي كسي دچار افسرگي مي‌شود، روابط او با اطرافيان كاهش يافته، گوشه گير و انزواطلب مي‌گردد و متاسفانه دوستان و نزديكان نيز غالبا از وي دوري مي‌گزينند. همين عامل باعث تشديد افسردگي مي‌گردد و فرد احساس گناه و ضعف مي‌كند و به اين ترتيب وي در گرداب افسردگي اسير مي‌شود.

صفحه‌ی 1