فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 75,000 تومان
  • 130,000 تومان

پدر آن ديگري

  • 75,000 تومان

از روزي كه به خنگيم پي بردم، نسبت به اين كلمه حساس شدم وقتي به اين اسم صدايم مي‌كردند عصباني مي‌شدم، جيغ مي‌كشيدم، چيزي را مي‌شكستن، يا كسي را مي‌زدم و يك خرابكاري درست و حسابي راه مي‌انداختم، ولي از آن لحظه كه واقعيت را پذيرفتم حالت‌هايم عوض شد، با شيندن اين اسم عصباني نمي‌شدم ولي انگار چيزي راه گلويم را مي‌بست، انگار كسي قلبم را چنگ مي‌زد، انگار...

سهم من (شوميز)

  • 130,000 تومان

هميشه از كارهاي پروانه تعجب مي‌كردم. اصلا به فكر آبروي آقاجونش نبود. توي خيابون بلند حرف مي‌زد، به ويترين مغازه‌ها نگاه مي‌كرد، گاهي هم مي‌ايستاد و يك چيزايي رو به من نشون مي‌داد. هر چي مي‌گفتم زشته، بيا بريم، محل نمي‌ذاشت. حتي يك بار منو از اون طرف خيابون صدا كرد، اون هم به اسم كوچيك، نزديك بود از خجالت آب بشم برم توي زمين. خدا رحم كرد كه هيچ‌كدوم از داداشام اون اطراف نبودند وگرنه خدا مي‌دونه چي مي‌شد.

صفحه‌ی 1