فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خانواده‌درماني (تاريخچه نظريه كاربردها)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
مشاوره گروهي
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
خانواده‌درماني (نظريه تاريخچه و كاربرد)
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان
اصول و مباني مشاوره
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان

خانواده‌درماني (تاريخچه نظريه كاربردها)

 • 65,000 تومان

از زمان چاپ اول ترجمه نخست اين كتاب در دهه 1380 ه.ش تا انتشار چاپ ترجمه حاضر قريب به دو دهه مي‌گذرد و در اين رهگذر شاهد تغييرات محتوايي و ساختاري چشم‌گير در متن آن هستيم. اگر آن زمان چاپ اين اثر فاخر به منزله يك اثر جامع و كم بديل در عرصه خانواد‌ه‌درماني وجه مميزه آن به شمار مي‌رفت امروز، با انتشار كتاب‌هاي متعدد در اين زمينه، ديگر وجه بارز آن نه پيش‌گام بودن نسخه فارسي آن، بلكه ويرايش متني ژرف و فراخور تامل در متن جديد كتاب است. از اين روي كتاب حاضر، متني نوين و شايسته مطالعه است. اميد دارم رهپويان مشتاق حوزه مشاوره خانواده و خانواده‌درماني از چاپ اثر جديد از نظر محتوا اغنا شوند و در معرفي آن به مشاوران همتاي خود كوشا باشند.

مشاوره گروهي

 • 70,000 تومان

امروزه پرداختن به كارهاي گروهي در بسياري از بافت‌ها و محيط‌ها به يكي از فعاليت‌هاي اصلي و پركاربرد تبديل شده است. كتاب حاضر يكي از كتاب‌هاي پرطرفدار در حوزه ارايه خدمات گروهي است كه ديدگاهي جامع نسبت به اين خدمات داشته و انواع گروه‌ها (آموزش رواني، تكليف‌محور، روان‌درماني، و آميخته)، پويايي‌ها‌ي گروه، رهبري، ضوابط اخلاقي، فرايند، خلاقيت، پرداختن به ارايه خدمات در طول دوران رشد، و نظريه‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در اين كتاب فرايند و مراحل ارايه خدمات گروهي مفصل مورد بحث قرار گرفته است. همچنين، با اين كه قسمت نظريه‌هاي مشاوره گروهي مختصر مورد بحث قرار گرفته است و فقط نظريه‌هاي پركاربرد در حوزه گروه پوشش داده شده است، ولي به دليل تاكيدش بر كاربست اين نظريه‌ها و نيز انتقال ساده مفاهيم مربوط به آن‌ها، مطالعه اين نظريه‌ها مي‌تواند دريچه‌اي نو به روي خوانندگان بگشايد.

خانواده‌درماني (نظريه تاريخچه و كاربرد)

 • 90,000 تومان

تحقيقات نشان مي‌دهد كه خانواده‌درماني بي‌ترديد به عنوان شكلي از درمان موثر است و پژوهش‌هاي بيشتر مويد آن است كه رويكردهاي رفتاري‌ و سيستمي براي كار با خانواده موثرترند. آينده خانواده‌درماني، به امكان مصالحه نظريه سيستمي و نظريه مساوات‌طلبي زنان، گره خورده است.

اصول و مباني مشاوره

 • 160,000 تومان

فصل اول: مشاوره، در گذشته و حال فصل دوم: ابعاد شخصي و حرفه‌اي مشاوره فصل سوم: جنبه‌هاي اخلاقي و قانوني مشاوره فصل چهارم: مراحل مشاوره: آغاز فصل پنجم: مراحل مشاوره: مشاوره فصل ششم: مراحل مشاوره: پايان فصل هفتم: نظريه‌هاي مشاوره: روانكاوي، آدلري و انسانگرا فصل هشتم: نظريه‌هاي مشاوره: رفتاري، شناختي، سيستميك، فشرده و بحران فصل نهم: مشاوره گروهي ...

صفحه‌ی 1