فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

نقش قصه در تغيير زندگي و شخصيت قصه‌درماني

  • 55,000 تومان

از كودكي ما دنيا را با قصه‌گويي پدران و مادران خود آغاز مي‌كنيم و با آن انس و الفت خاص داريم. قصه مجموعه‌اي از حواس ما را به كار مي‌گيرد. اما در قصه‌درماني يك روان‌درمانگر آگاه، هوشمند و خلاق به دليل آشنايي با ساختار قصه، با دقت علمي بيشتري تير را به هدف مي‌زند و قصه متناسب را براي بيمار نقل يا خلق مي‌كند. در اين كتاب مي‌خوانيم چگونه«ميلتون اريكسون» به خاطر باور و اعتماد عميق به ناخودآگاه انسان، از قصه در روان‌درماني استفاده كرده است. قصه‌هاي مؤثر بر اساس ساختار اريكسون يك شرايط موجود دارند كه نقل مي‌شود و يك شرايط مطلوب كه بايد قصه از شرايط موجود به شرايط مطلوب برود.

صفحه‌ی 1