فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كشف توانمندي‌ها (برنامه‌اي براي انقلاب در پرورش هوشمندي و توانمندي‌هاي خود و كاركنان)

  • 69,000 تومان

اين باور كه خوب برعكس بد است، سده‌هاي زيادي است كه انسان را وادار نموده تا به درست ‌كردن اشتباه‌ها و كوتاهي‌هاي خود بپردازد. مشاوران به دليل‌هاي طلاق مي‌نگرند تا دريابند ازدواج خوشبخت چيست. در مدرسه‌ها و كارگاه‌هاي سراسر جهان نيز از ما مي‌خواهند كه كاستي‌هاي خود را شناسايي، تجزيه و تحليل و درست كنيم تا انساني توانمند بشويم. اينگونه پندها مفهوم پسنديده‌اي دارند، ولي گمراه‌كننده هستند. اشتباه و كوتاهي‌ كردن را بايد بررسي نمود، ولي اين كار، چيز اندكي از توانمندي‌هاي انسان را آشكار مي‌سازد. توانمندي‌ها، الگوي ويژه خود را دارند. بنابراين، اكنون كه به خواندن اين كتاب مي‌پردازيد، ديدگاه و نقطه تمركز خود را دگرگون سازيد. دلبستگي به شناخت كاستي‌ها را كنار بگذاريد و در پي كشف توانمندي‌ها باشيد.

صفحه‌ی 1