فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هنر آرزو (كتابي عملي و جامع براي دست يافتن به آرزوها)

  • 16,500 تومان

در اين كتاب ياد مي‌گيري كه نقاط قوت خودت را كشف كني و ببيني چه مهارت‌هايي داري. ترس‌ها و احساسات منفي‌ات را به احساسات مثبت تبديل كني. مسيرت را در رسيدن به هدف ترسيم كني و تاريخ‌هاي مهم اين مسير را تعيين كني. نمودار پيشرفت روزانه‌ات را ترسيم كني. شبكه تماس و منابع لازم براي حمايت از خودت را خلق كني. به موفقيت عادت كني و هميشه موفق زندگي كني.

صفحه‌ی 1