فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مقدمات راهنمايي و مشاوره (مفاهيم و كاربردها)

  • 33,000 تومان

در تدوين كتاب حاضر مفاهيم، اصول، تعاريف و خصوصا فنون و كاربردهاي راهنمايي و مشاوره به طور ساده و روان مورد بررسي قرار گرفته است. در هر فصل براي اطمينان خواننده محترم از دريافت و درك مطالب ارائه شده، پرسش‌هايي تهيه گرديده است كه او مي‌تواند با پاسخ دادن به آنها از ميزان يادگيري خود آگاه گردد

توان‌بخشي شغلي و حرفه‌اي معلولين

  • 10,000 تومان

معلوليت با آغاز زندگي انسان همزمان است و با رشد صنعت و ماشيني شدن انجام كارها و وقوع جنگ‌ها تعداد معلولين در حال افزايش است. امروزه تعداد قابل توجهي از جمعيت جهان به نوعي معلولند و براي گذراندن يك زندگي عادي به ياري سازمان‌ها و موسسات ذيربط جامعه نيازمندند. كتاب حاضر در هشت فصل به طور مختصر تنظيم گرديده و به تمام كساني كه به نوعي با توان‌بخشي شغلي معلولين سر و كار دارند توصيه مي‌شود.

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي (مفاهيم و كاربردها)

  • 25,000 تومان

هدف اصلي اين كتاب آشنا ساختن خواننده با اهميت و ضرورت راهنمايي تحصيلي و شغلي در پيشرفت جامعه رو به رشد و آموزش شيوه‌هاي كاربردي آن است.

روش‌ها و فنون مشاوره (مصاحبه باليني)

  • 55,000 تومان

استفاده عملي از فنون مشاوره ، نوعي هنر است و موفقيت در آن با خصوصيات شخصيتي مشاور بستگي دارد. در عين حال آموزش فنون و روش‌ها به مشاور احتمال موفقيت او را در مشاوره افزايش مي‌دهد. در اين كتاب پس از بررسي لزوم و تعاريف مشاوره، فنون و روش‌هاي آغاز و ادامه و پايان جلسه مشاوره مورد بحث قرار گرفته است. سپس فرم‌ها و پرسش‌نامه‌هاي گوناگوني به عنوان وسيله كار مشاور، جهت استفاده در موارد متعدد پيشنهاد شده است.

صفحه‌ی 1