فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كسب و كار پول‌ساز (راهنماي كسب و كارهاي كوچك در ايران)

  • 28,000 تومان

كسب و كار پول‌ساز (راهنماي كسب و كارهاي كوچك در ايران)

حس خوب زندگي ( راز موفقيت ثروت و سلامتي)

  • 28,000 تومان

جهان علاوه بر نظم پيدا كه همه كس مي‌بينند و حيرت مي‌كنند داراي نظم پنهاني است كه جهان‌گير است و تمامي ذرات عالم را دربرگرفته است. هر اتفاقي در جهان در دايره همين نظم پيدا و نظم پنهان شكل مي‌گيرد و چيزي بيرون از اين نظم فراگير وجود ندارد. آدمي بر اساس باورهاي يقيني مي‌تواند سناريوهاي كيهاني را تغيير دهد و مطابق با احساس خود تنظيم كند و واقعيت را از طريق آگاهي بسازد. پس نه تنها زندگي در جهان مادي نگراني ندارد كه بسي شورانگيز و زيباست. بي‌ترديد هر كنش ما موجب پيدايش ميلياردها واكنش در نظام كيهاني مي‌شود تا توازن و تعادل در نظام هستي برقرار شود و اين حيرت‌انگيزترين فصل نظام هستي است كه با يك پلك زدن چشم ما ميلياردها تغيير و تحول در كاينات صورت مي‌گيرد بدون آنكه ما حتي كوچك‌ترين اطلاعي از چگونگي اين تغيير و تحول در جهت سامان‌مندي نظام آفرينش داشته باشيم. كتاب حس خوب زندگي اولين جلد از مجموعه كتاب‌هاي حس خوب زندگي است كه مي‌كوشد به زبان ساده قوانين نظام هستي را براي ساختن زندگي بهتر بيان كند. آزادي، امنيت، رهايي، ثروت، دارايي، سلامتي و خوشبختي آدمي در گرو دانستگي و درك پيچيده اين نظام هستي و هم‌مدار شدن با دواير فركانس‌هاي مثبت نظام كايناتي است تا با اين آگاهي و دانايي و اجراي آن بر روي كره زمين به هر آنچه مي‌خواهيد به آساني دست يابيد.

اصول بازاريابي و فروش مسكن

  • 16,000 تومان

عدم حضور مديران حرفه‌اي بازاريابي و فروش سبب شده است تا نقش كمرنگي از آن‌ها در ذهن شركت‌هاي ساختماني باقي بماند. در صورتي كه اگر سيستم بازاريابي و فروش مسكن با برنامه‌ريزي اصولي و علمي مديريت شود، شاهد تحولي بزرگ در صنعت ساختمان خواهيم بود. استراتژي شركت بزرگ ساختماني براي شركت‌هاي كوچك ساختماني قابليت انطباق ندارد. شركت‌هاي كوچك با تكيه بر دو محور بازگشت سرمايه و سود، استراتژي كوتاه مدت را تدوين مي‌كنند. برنامه‌ريزي بازاريابي بايدها و نبايدهاي بازار را به ما مي‌شناساند و در برابر تهديدهاي احتمالي شركت را مقاوم مي‌كند و تقريبا همه اجزاي شركت را در زير يك هدف واحد جمع مي‌كند. در برنامه بازاريابي هيچ بخشي جدا از ديگر بخش‌ها نيست و همه‌ي بخش‌ها به‌گونه‌اي مكمل يكديگرند.

صفحه‌ی 1