فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مداخله در خودكشي (راهنماي درمانگر)
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
والدين و فرزند‌ پروري
 • 56,000 تومان
 • با تخفیف: 56,000 تومان
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
راهنماي درمان اختلال‌هاي كندن مو پوست و ناخن
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
رهايي از خشم و پرخاشگري
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
از خودآگاهي تا خودشناسي
 • 32,000 تومان
 • با تخفیف: 32,000 تومان
مشاوره پيش از ازدواج با موارد دشوار (راهنماي مشاوران و روانشناسان)
مهارت‌هاي چالشي در شناخت‌درماني
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
تغيير طرح‌واره‌ها
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
كاربرد صندلي خالي در روان‌درماني (راهنماي درمانگران)
فرمول‌بندي شناختي رفتاري (كارورزي دانشجويان و روانشناسي)
فنون رفتار‌درماني ديالكتيكي (راهنماي روانشناسان روان‌پزشكان و مشاوران)

مداخله در خودكشي (راهنماي درمانگر)

 • 100,000 تومان

خودكشي يكي از چالش‌هاي اساسي زندگي انسان به ويژه در دوران معاصر و از جمله مشكلات فردي و اجتماعي شايع در دنياي كنوني است. طبق اعلام نهادها و سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت، خودكشي پديده‌اي رو به تزايد است كه با چاره انديشي براي آن و پيشگيري و اقدام به موقع مي توان همه ساله جان بسياري از انسان‌هاي دردمند و روان‌رنجور را نجات داد. كار با درمان‌جوياني كه افكار خودكشي داشته، يا به اين عمل اقدام كرده اند، كاري سخت و پيچيده است. كتاب مداخله در خودكشي راهنماي عملي مداخله و تدبير براي پيشگيري از خودكشي است كه جهت استفاده درمانگران و متخصصان سلامت رواني آماده شده است. نويسنده كه از جمله متخصصان روانشناسي باليني است، در فصول مختلف اثر، ضمن بحث درباره ابعاد مختلف موضوع؛ راهكارها و تدابيري را براي كار با درمان‌جويان ارائه كرده است.

والدين و فرزند‌ پروري

 • 56,000 تومان

در اين كتاب با خانواده، منظومه‌هاي آن، مرزبندي‌ها، نقش والدين در شكل ‌گيري شخصيت كودك آشنا مي‌شويد. نياز‌هاي هيجان كودكان و نقش آن در پيدايش طرح ‌واره‌‌هاي نا‌كارآمد درآنان، رشد و شكل‌ گيري هوش هيجاني، قضاوت اخلاقي و عزت نفس سالم و تاثير آن در پيشگيري از بروز مشكلات رواني و شخصيتي از جمله مباحثي است كه در اين اثر مورد بحث قرار مي‌گيرد. اختصاص فصلي مجزا به مديريت فضاي مجازي و چگونگي مديريت آن، به ويژه در زمانه‌اي كه يبش از پيش كودكان و نوجوانان در معرض آن قرار دارند، در حفظ و ارتقاي سلامت كودكان و نوجوانان نقش تعيين كننده‌اي خواهد داشت. مطالعه اين كتاب را به همه والدين پيشنهاد مي كنيم.

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي

 • 75,000 تومان

در فصل اول اين كتاب ريشه‌ها و بنيان‌هاي نظري شناخت درماني و نسبت آن با ساير رويكردهاي مشابه درماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد . مدل شناختي، سنجش و ارزيابي و ساختار جلسات درماني، تكاليف درماني، تحريف‌هاي شناختي و درمان‌هاي ذهن آگاهي از جمله عناوين ساير فصول است.

راهنماي درمان اختلال‌هاي كندن مو پوست و ناخن

 • 75,000 تومان

كندن مو، ناخن و پوست، رفتارهاي خودتخريب‌گرانه‌اي هستند كه پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي بسياري به دنبال دارد و به همين دليل درمانجوها اغلب در صدد درمان برمي‌آيند، اما در نوسان بودن روند بيماري سبب مي‌شود كه نشانه‌هاي بيماري در مواجهه با استرس عود كند و درمانجوها را از بهبودي نااميد سازد. با روان‌درماني ، درمانجوها به ريشه مشكلات خود پي مي‌برند و ياد مي‌گيرند. چگونه هيجانات منفي را مديريت و تكانه‌هاي كندن مو و ناخن را كنترل كنند. برانگيزاننده‌ها را بشناسند و رفتار ناكارآمد را تغيير دهند. از آنجا كه افسردگي در بسياري از اين نوع اختلال‌هاي مزمن ديده مي‌شود، درمان همزمان آن ضروري است، زيرا افسردگي مي‌تواند بر انگيزه‌ي درمانجوها تاثير بگذارد و روند درمان را با مانع مواجه كند. كتاب راهنماي درمان اختلال‌هاي كندن مو، پوست و ناخن متن ساده و رواني دارد و فنون وراهبردهايي با ذكر مثال در آن ارائه شده است كه مي‌تواند درك مفاهيم و مطالب را آسان كند.

رهايي از خشم و پرخاشگري

 • 40,000 تومان

گرچه احساس خشم هيجان طبيعي مقدري است، با اين حال مي‌شود به گونه‌اي آن را مديريت كرد كه به پرخاشگري نينجامد. كتاب حاضر پس از بررسي هيجان‌ها، بر خشم تمركز مي‌كند و علل و اسباب خشم و پرخاشگري را به طور ملموس مورد بحث قرار مي‌دهد. نويسنده مراحل مختلف خشم و پرخاشگري را توضيح مي‌دهد و راه‌هاي پيشگيري از بروز و مديريت آن را نشان مي‌دهد. خواننده با مطالعه كتاب، ضمن آشنايي با انواع فنون مديريت و كنترل خشم و پرخاشگري چگونگي مقابله سالم با برانگيزاننده‌هاي خشم و پرخاشگري را مي‌آموزد. بي‌ترديد مطالعه كتاب براي همگان مفيد و موجب بهبود روابط با خود و با ديگران خواهد شد و همين‌طور جهت برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مديريت خشم منبع مناسبي است.

از خودآگاهي تا خودشناسي

 • 32,000 تومان

در كتاب حاضر بسياري از نظريه‌هاي علمي روانشناسي به شيوه‌اي ساده و قابل فهم ارائه شده است. مطالعه اين كتاب مي‌تواند گامي براي آگاهي از جنبه‌هاي مختلف خود باشد. مطالعه كتاب حاضر را حداقل براي يك بار به همه همكاران روانشناس، جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها توصيه مي‌كنم.

مشاوره پيش از ازدواج با موارد دشوار (راهنماي مشاوران و روانشناسان)

 • 60,000 تومان

مشاوره پيش از ازدواج با موارد دشوار در 19 فصل تدوين يافته است. شرح دقيق موارد دشوار اهميت مشاوره پيش از ازدواج، سنجش و ارزيابي، اختلالات روان‌پزشكي، اختلالات شخصيت، مكانيزم‌هاي مقابله‌اي ضعيف، ناتواني در كنترل خشم و پرخاشگري، رفتارهاي تكانشي اقدام به خودزني، اقدام به خودكشي، اعتياد، رفتارهاي پرخطر و باورهاي منفي و... همه موارد دشواري است كه در صورت وجود يك يا چند مورد از آن يك يا هر دو نامزد ازدواج، ضرورت انجام مشاوره پيش از ازدواج را قطعي مي‌كند. مطالعه كتاب براي مشاوران، زوج‌درمانگرها، روان‌پزشكان و مددكاران اجتماعي بسيار مفيد و كارساز خواهد بود.

مهارت‌هاي چالشي در شناخت‌درماني

 • 48,000 تومان

كتاب حاضر در شش فصل تاليف يافته است. در فصل يكم مدل شناختي و در فصل دوم و سوم افكار خود آيند، فراخواندن افكار خودآيند و انواع تكنيك‌ها با ذكر موارد واقعي تحليل و تبيين مي‌شود. فصل چهارم و پنجم به ترتيب، چالش با افكار خودآيند و فراخواني و چالش با باورهاي واسطه‌اي توضيح داده مي‌شود و دست آخر در فصل ششم، باورهاي اصلي و چالش با آن‌ها و انواع فنون موثر، به تفصيل بايسته‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با توجه به تجربه شخصي مولف و كار باليني و درماني در اين حوزه، مطالعه كتاب براي روان‌پزشكان، روانشناسان مشاوران و مددكاران اجتماعي سودمند و در ارتقاي سطح مهارت آن‌ها موثر خواهد بود.

تغيير طرح‌واره‌ها

 • 50,000 تومان

از آن‌جا كه طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه بر اثر ارضا نشدن نيازهاي اساسي فرد در دوران كودكي به وجود مي‌آيند، هدف نهايي در طرح‌واره ‌درماني اين است كه افراد بتوانند همانند انسان‌هايي كه از سلامت روان برخوردارند، به شيوه‌اي سالم نيازهاي اساسي خود را ارضا كنند. در كتاب «تغيير طرح‌واره‌ها» شما با چارچوب نظري و فنون و راهبردهايي براي تغيير طرح‌واره‌ها آشنا مي‌شويد كه راهگشاي شما، براي درمان مبتلايان به مشكلات روان‌پزشكي پيچيده، مزمن و عود كننده است.

كاربرد صندلي خالي در روان‌درماني (راهنماي درمانگران)

 • 63,000 تومان

كتاب حاضر در 14 فصل تدوين شده كه در آغاز مباني نظري شيوه صندلي خالي در روان‌درماني را توضيح مي‌دهد در فصول ديگر اين اثر كاربرد اين فنون در موارد گوناگون نظير سوگ، تجارب آسيب‌زا، آزارهاي جنسي، ناتواني در تصميم‌گيري، مصاحبه انگيزشي، اهمال كاري، اعتياد، آشتي با خود، وسواس، افكاري خودكشي، و تغيير ذهنيت‌ها را با ذكر مثال و ظرافت‌هاي استفاده از اين شيوه در هر مورد به تفصيل بيان مي‌شود. اميد است مطالعه اين كتاب راهنما مورد استفاده و استقبال روان درمانگران و مشاوران قرار گيرد.

فرمول‌بندي شناختي رفتاري (كارورزي دانشجويان و روانشناسي)

 • 110,000 تومان

كارورزي باليني، هم‌ آموخته‌هاي نظري دانشجو را صيقل مي‌دهد و اعتماد مي‌بخشد و هم جواز ورودي است براي درمانگر شدن. مولف با توجه به ضرورت و حساسيت كارورزي دانشجويان روانشناسي باليني و بر اساس تخصص علمي و تجربه عملي در اين حوزه، كتاب حاضر را در شش فصل ارائه كرده‌اند. شرح حال روان‌پزشكي، شيوه‌هاي سنجش و ارزيابي، سنجش طرح‌واره‌ها، فرمول‌بندي، طرح درمان و ساختار جلسات درماني، مباحثي است كه در اين كتاب به تفصيل و با دقت عملي مطرح مي‌شود. اميد و اطمينان دارد كه مطالعه كتاب براي دانشجويان روانشناسي، مشاوره و مددكاران سودمند خواهد بود.

فنون رفتار‌درماني ديالكتيكي (راهنماي روانشناسان روان‌پزشكان و مشاوران)

 • 52,000 تومان

فصل يكم اين اثر تاليفي رفتاردرماني نسل سوم و چگونگي پديدآيي و حوزه نفوذ و كاربرد آن را شرح مي‌دهد. در فصل دوم به تفصيل مباني نظري و تاثيرات عملي كاربرد رفتاردرماني ديالكتيكي مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصول ديگر كتاب، مهارت ذهن‌آگاهي، مهارت تحمل پريشاني، مهارت‌هاي تنظيم هيجاني و دست آخر مهارت‌هاي بين فردي موثر را با ذكر مثال‌ها و موارد كاربرد و نتايج آن مورد بررسي قرار مي‌دهد. نويسنده نحوه استفاده اين روش درماني را در بهبودي رفتار پرخاشگرانه، سوء مصرف مواد، خودزني، خودكشي، دردهاي مزمن و كنترل هيجان‌هاي منفي و ...با ذكر موارد، نشان مي‌دهد. اميد است كه مطالعه كتاب حاضر مورد استقبال و استفاده دانشجويان روانشناسي باليني، روان‌پزشكي، مشاوره و مددكاري اجتماعي قرار گيرد.

1  2  صفحه‌ی 1