فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي رشد 1 (لقاح تا اوايل نوجواني)

  • 55,000 تومان

مطالعه رشد انساني شگفت‌آور است. هدف ما از مطالعه رشد انسان به دست آوردن درك دقيق‌تر از نحوه درك و فهم تجارب افراد، سازگاري آن‌ها با محيط، مقابله با چالش‌ها، و تداوم رشد و نمو از يك دوره زندگي به دوره بعد است. اين فرايند بسيار منحصر به فرد و تحت تاثير عواملي مانند جنسيت، قوميت، هويت فرهنگي، سلامت، وضعيت اقتصادي و اجتماعي، آموزش و پرورش، گرايش‌هاي جنسي، ناتواني‌هاي جنسي، زمينه‌هاي تاريخي و اجتماعي است. اگر چه انسان منحصر به فرد است، الگوهاي مشترك و رايج تجربه و معنا، امكان شناخت متقابل، مراقبت از يكديگر و كمك به رفاه و سلامت ديگران را به ما نشان مي‌دهد.

نظريه‌هاي رشد

  • 82,000 تومان

كتاب حاضر نقش نظريه در هدايت پژوهش‌ها؛ شناخت رفتار و شكل‌دهي؛ ماهيت مداخله‌هاي درماني و اهميت نظريه‌ها را در پايه‌ريزي علم نشان مي‌دهد. در بخش اول؛ نظريه‌هاي زيستي شامل نظريه‌هاي تكاملي؛ رواني جنسي و رشد شناختي مورد بخث قرار مي‌گيرد. بخش دوم كتاب؛ نظريه‌هاي يادگيري؛ نقش اجتماعي و مسير زندگي تحت عنوان نظريه‌هاي محيطي ارائه مي‌گردد و در بخش پاياني نظريه‌هاي تعاملي شامل نظريه‌هاي رواني اجتماعي؛ تاريخي اجتماعي و نظام‌هاي پويا مورد دقت نظر مي‌گيرد. اميد است اين كتاب مورد استفاده و استقبال متخصصين؛ درمانگران و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط قرار گيرد.

صفحه‌ی 1