فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روش‌ها و فنون يادگيري مشاركتي 2

  • 7,000 تومان

پژوهش‌ها نشان داده دانش‌آموزاني كه از طريق يادگيري فعال مي آموزند ضمن اينكه عميق‌تر ياد مي‌گيرند و از يادگيري لذت بيشتري مي‌برند، مهارت‌هاي اجتماعي‌شان نيز تقويت مي‌شود. از جمله روش‌هاي فعال، يادگيري مشاركتي است. كتاب حاضر دومين قسمت از راهنماي كامل و كاربردي يادگيري مشاركتي است كه شما را با چهارده روش و سي مورد از فنون يادگيري مشاركتي آشنا مي‌كند.

ياددهي يادگيري در مدارس ابتدايي و متوسطه

  • 7,000 تومان

بسياري از كاميابي‌هاي تدريس در اثر تعامل با همكاران و دانش‌آموزان به دست مي‌آيد. معلماني كه عاشق كارشان هستند، مي‌گويند اي كاش فرصت بيشتري مي‌داشتند و در طول دوران خدمت درس‌هاي با ارزشي از همكارانشان مي‌آموختند. اين كتاب اين درس‌ها را در اختيار آنان قرار مي‌دهد. اين كتاب علاوه بر اينكه مي‌تواند مورد استفاده همه معلمان مقطع ابتدايي و متوسطه قرار گيرد، منبع مناسبي براي درس ياددهي يادگيري در دوره كارشناسي و كارشناسي‌ارشد است.

صفحه‌ی 1