فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چون باد چون موج (داستان‌هايي از قلمرو سركوب‌شدگان)

  • 12,000 تومان

نوشته‌هاي كوتاهي كه در اين كتاب آمده‌اند همان‌قدر داستان كوتاهند كه مقاله يا پژوهش‌هاي روانكاوانه. اين قطعات كه در قالب اول شخص روايت شده‌اند، بيشتر به خاطره شبيهند و گاه آدمي را به ياد سبك اورول و موام در خاطره‌نويسي مي‌اندازند. هر يك از فصول كتاب به موضوع خطيري مي‌پردازد، از جمله ماهيت اشتياق، نقش سرنوشت‌ساز وهم و وهم‌زدايي از زندگي آدمي، ماجراجويي در تقابل با كوته‌فكري، ارزش مهارت و تخصص، ريشه و اجزاي قهرمان‌گرايي و... نثر بولونيني دلپذير است و صميميتي دلفريب دارد. از همين روست كه ظهور مفاهيم روانكاوانه در متن به معناي تحميل اصطلاحات فني اين رشته نيست، بلكه بيشتر محملي است براي روشن ساختن مطلب به روشي خلاق.

گذرگاه‌هاي پنهان (نظريه و تكنيك روابط بينا رواني)

  • 30,000 تومان

اگر اقليم روانكاوي همانا سرزمين ناخودآگاه است، استفانو بولونيني ما را با گذرگاه‌هاي پنهان و به قولي كوچه‌ باغ‌هاي ناشناخته آن آشنا مي‌كند. او همچنين (آن ديگري بزرگتر) راهنماي ما مي‌شود و در طول اين كتاب با سخاوتمندي تمام هر چه را از اين اقليم مي‌داند و تجربه كرده است با ما در ميان مي‌گذارد، گويي كليدهاي رمزگشايي را كه از راه كلنجار با نظريه و تجربه و رويارويي نظريه با تجربه به دست آورده است به سادگي در اختيار ما مي‌گذارد. بولونيني، خستگي‌ناپذير، همه ما را تشويق به تبادل نظر و تجربه مي‌كند و از ما مي‌خواهد كه پنجره‌ها را به روي رابطه با دگرفرهنگي يا فرهنگ غيرخودي باز نگاه داريم. در همين راستا، او با نگاهي طنزآميز، زبان بيش از اندازه تخصصي تحليلگران را به نوعي پول رايج محلي تشبيه مي‌كند و مي‌پرسد كه آيا در تحليلگران توانايي تبديل اين پوچي محلي به پولي بين‌المللي وجود دارد كه افراد بيشتري بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند، از سوي ديگر، بولونيني شرايط انساني را در اين اقليم ناديده نمي‌گيرد. فصل‌هاي اصلي كتاب عبارت‌اند از: ابژه‌هاي فرويدي، صحبت در باب چيزها، صحبت در باب واژه‌ها، درون‌رواني و بينارواني، سگ من دكارت را نمي‌شناسد، امور رواني - جنسي غشاي مخاطي، ماهيت پيچيده همدلي روانكاوانه، نيمه خالي يا پر ليوان، آغوش پلئوس، شجاعت ترسيدن و اعتماد به خود.

صفحه‌ی 1