فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آسيب‌شناسي اجتماعي (كودكان خياباني دختران فراري زنان روسپي)

  • 75,000 تومان

هدف عمده در نوشتن اين كتاب آشنايي مسوولين اجتماعي كشور از يك سو جامعه جوان كشور از سوي ديگر نسبت به پيدايش آسيب‌هاي اجتماعي و چگونگي گسترش آن در جامعه است. به همين دليل سعي دارم روش‌هاي شناخت پيش‌گيري و كاهش آن را به مسولين و جوانان كشور كه بيشترين قربانيان اين‌گونه آسيب‌هاي رواني اجتماعي هستند نشان دهم. شايد توانسته باشم با انتشار اين كتاب، به عنوان يك آسيب‌شناس اجتماعي، وظيفه خود را نسبت به جامعه خويش انجام داده باشم.

صفحه‌ی 1