فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 3,500 تومان

معماي مشتري

  • 3,500 تومان

آيا مشتريان شما انتظارتتان را برآورده نمي كنند يا شما از تدابير و راهكارهايي كه در مشتري هيجان خريد ايجاد مي‌كند، بي‌بهره‌ايد؟ كتاب راهنمايي كه مطالعه كرديد توسط نويسنده نامي فرديناند نورنيس بر اين موضوع متمركز شده است كه مسائل و مقاصد فروش را بشناسيد و به آن عمل نماييد. در اين صورت گام اصلي را برداشته‌ايد: - رسيدن به هدف مشتري فعال - جرقه جلب توجه مشتري - تشريح و توضيح محصولات و نيز معرفي خودتان به مشتري و...

صفحه‌ی 1