فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آزمون بندر گشتالت

  • 25,000 تومان

اين آزمون از جمله آزمون‌هايي است كه اطلاعات تشخيصي ارزشمندي در اختيار آزمون‌گر قرار مي‌دهد. اگرچه ممكن است اجراي آن آسان جلوه كند، اما ظراف‌ها و پيچيدگي تفسير آن، افراد را مجبور مي‌كند به كتاب‌هاي مربوط به اين آزمون مراجعه كنند. در اين كتاب با زباني شيوا و ساده به بيان مباحث مربوط به ازمون بندرگشتالت پرداخته شده‌است.

صفحه‌ی 1