فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چيستان‌هاي راز گستر (فراسوي ذهن نا ‌شناخته)

  • 79,000 تومان

در كتاب" چيستان هاي رازگستر" به شيوه‌اي تناقض آميز و پرسمان خيز آمده است كه "كليدهاي مديريت زندگي"، رازگشايي از مقصد و معناي آن نيست بلكه زيستن شادمانه در دل رازهاي فروبسته آن است، مديريت زندگي، حل مشكلات زندگي نيست بلكه حل نشدن در مشكلات فزاينده آن به قصد واگشايي مرزهاي وجود خويش است، مديريت زندگي، جست و جوي معناهاي برساخته نيست بلكه معنازدايي از معنادار كردن ذهني آن است، مديريت زندگي جست و جوي منابع خوشي و شادي در بيرون نيست بلكه آزاد شدن از هرگونه منبع شادكامي " برساخته" در زندگي است تا " شادي خودبسنده" از مخزن وجود برخيزد.

همزيستي با كرونا (نگاهي متفاوت به زندگي پساكرونا)

  • 27,000 تومان

امروزه يكي از پيامدهاي گريزناپذير ظهور كرونا ويروس نامرئي، ترس و اضطراب ناشي از گرفتار شدن به آن است كه موجي از نگراني و دلهره فزاينده را در ميان افراد جامعه ايجاد كرده است. كتاب "كليدهاي همزيستي با كرونا" با نگاهي متفاوت در پي پاسخ به اين پرسش‌هاي رايج است كه چگونه مي‌توان از دل ناآرامي و نااميدي، اميد و آرامش را كشف كرد؟ چگونه مي‌توان موقعيت‌هاي فرساينده و كاهنده را به فرصت‌هاي بالنده و سازنده تبديل كرد؟ چگونه مي‌توان "مواهب طربناك" را در د‌ل "مصائب دردناك" مشاهده كرد؟ و چگونه مي‌توان از طريق مبارزه با اين ويروس آلوده‌ساز، ويروس غفلت‌زدگي و جهل و خودخواهي و مصرف گرايي را از ساحت زندگي خود پاك كرد و طرحي نو درانداخت؟

عشق‌درماني (روان‌درماني عارفانه بر اساس قصه شاه و كنيزك)

  • 30,000 تومان

كتاب عشق‌درماني يا روان‌درماني عارفانه كه براساس آموزه‌هاي عرفاني مولانا در قصة شاه و كنيزك شكل گرفته است، ضمن بهره‌گيري از دانش نوين روان‌شناسي به ويژه رويكردهاي روان تحليل‌گري، به تفسير و تحليل تصويرهاي نمادين قصه شاه و كنيزك در شناخت عمقي لايه‌هاي وجود آدمي و شيوه‌هاي درمان روان‌رنجوري‌ها و روان‌پريشي‌‌هاي او پرداخته است.

صفحه‌ی 1