فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چگونه بايد رئيس بود

  • 5,500 تومان

در اين كتاب با چگونگي برقراري روابط موفق كاري در اداره آشنا خواهيد شد با خواندن اين كتاب زبان ريئس‌ها را به خوبي خواهند شد اشترومبرگ با نظريات خود روابط كاري شما را متحول خواهد كرد با مقدمه‌اي از كمدين معروف آلمانيبرند اشترومبرگ

صفحه‌ی 1