فیلترها

توليد كننده

ژوزف-كياروچي---جاي-ماير

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كاربرد هوش هيجاني

  • 9,000 تومان

(كاربرد هوش هيجاني) تاكنون به اغلب زبان‌هاي رايج دنيا ترجمه شده و در اين مدت كوتاه مورد توجه قشر گسترده‌اي از متخصصان علوم ارتباطي، روان‌شناسي و بسياري از مشاوران مديريتي و رفتار سازماني، مراكز درماني و بهداشتي و مقاطع گوناگون تحصيلي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1