فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

پريسا-شهركي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

گواهينامه ازدواج

  • 18,000 تومان

اثر حاضر در شش فصل و با طرح موضوع‌هاي متنوع و مربوط به ازدواج تدوين يافته است. در فصل يكم از خودشناسي آغاز و با معيارهاي درست و نادرست در انتخاب همسر پايان مي‌يابد. فصل دوم كتاب به بررسي نيازها اختصاص يافته و هفت عادت زيبا و هفت عادت مخرب را شرح مي‌دهد. توصيف برخي اختلالات شخصيت كه بايد در انتخاب همسر مورد توجه قرار گيرد و مهارت‌هاي حل مساله و تصميم‌گيري عناوين فصل‌هاي سوم و چهارم است. در فصل پنجم آگاهي‌هاي جنسي براي زن و مرد به تفصيل مورد بحث دقيق و علمي قرار گرفته و سرانجام در فصل ششم انتخاب همسر توضيح داده مي‌شود. بي‌ترديد مطالعه كتاب براي افراد در آستانه ازدواج ضروري و براي همسران لازم و راهنما خواهد بود.

صفحه‌ی 1