فیلترها

توليد كننده

پاتريك-دولاروش

مرتب سازی
تعداد تصاویر

چرا اين بچه اين‌قدر بي‌ادبه

  • 45,000 تومان

هر بي‌ادبي از سوي كودك مي‌تواند مستجوب مجازات و تنبيه باشد. همين تنبيه است كه باعث مي‌شود حرف والدين تاثيرگذار باشد. اگر پدر و مادر فقط به تهديد بسنده كنند اعتبار خود را از دست خواهند داد. كودك وقتي خطايي مي‌كند احساس ناراحتي خواهد كرد و طبيعي است كه تنبيه متناسب با خطا مي‌تواند او را از دام اين ناراحتي برهاند. تنبيه بايد متناسب با بي‌ادبي باشد. اين كه بگوييم صد بار بنويس اشتباه كردم گره‌اي را باز نخواهد كرد. در اين كتاب شگردهايي ارائه شده است كه والدين مي‌توانند با تكيه بر آن‌ها با بسياري از بي‌ادبي هاي كودك مقابله كنند و تنش حاكم بر فضاي خانواده را فرو بنشانند.

اين بچه رو ببرم پيش روان شناس يا نبرم؟ (چه وقت بايد به روانشناس مراجعه كرد؟)

  • 50,000 تومان

وقتي كودكي در مدرسه يا با خانواده مشكل دارد، وقتي كج‌خلقي مي‌كند، وقتي رفتارش نشان مي‌دهد كه رنج مي‌كشد، چه كاري از دست ما ساخته است؟ امروز، اولياي مدرسه، اطرافيان و به‌ويژه رسانه‌ها، والدين را تشويق مي‌كنند تا به مجرد مشاهده كوچك‌ترين ناسازگاري از سوي كودك، به روان‌شناس مراجعه كنند و به‌كودك دارو بدهند تا آرام شود

صفحه‌ی 1