فیلترها

توليد كننده

ويسواوا-شيمبورسكا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

همين‌قدر كافي است (مجموعه شعر)

  • 9,000 تومان

زوجي بسيار متفاوت با هم. اما خيلي وقت مي‌شود، كه با هم ازدواج كرده‌اند. مرد به همسرش خيانت نمي‌كند و زن نيز به او وفادار است. زندگي كردن. عاشق كار كردن در كنار يكديگرند. اينگونه احساس خوشبختي مي‌كنند. زن كاري دائمي دارد مرد اما كاري پاره وقت. اما با اين حال گاهي درآمدش از او بيشتر مي‌شود. هنگامي كه بايد از هم جدا بشوند. (هنگامي كه براي مدت زيادي بايد از هم جدا بشوند هر چه كه بي‌تقصير باشند). به دلتنگي بسياري دچار مي‌شوند. هنگامي هم كه بايد از هم جدا بشوند - اما فقط براي مدت كمي - جهان يكباره. دست به كاري غير قابل بيان مي‌زند...

اينجا (مجموعه شعر)

  • 5,500 تومان

فكري به سراغم آمد، براي شعري كه مي‌تواند كوتاه باشد يا بلند؟ گفتم خب، كمي بمان، گپي بزنيم، برايم كمي بيشتر از خودت بگو، كمي در گوشم زمزمه كرد. گفتم خب پس داستان اين است، چه جالب! خيلي وقت است كه اين موضوعات بر قلبم سنگيني مي‌كند. ولي شعري درباره آن‌ها؟ نه، گمان نكنم...

هيچ‌چيز 2 بار اتفاق نمي‌افتد (مجموعه شعر)

  • 23,000 تومان

تصور كردم به فضا رفته‌ام. بالاي اين‌همه ابر و لايه‌هاي هوا جا گرفته‌ام، و از آن بالا به زمين نگريستم، و از آن بالا به زمين گوش كردم و ديدم بيش از پيش شلوغ است. فكر كردم و ديدم در قديم، زمين بسيار ساكت‌تر بوده است. واقعا زياد حرف مي‌زنيم.همه دارند حرف مي‌زنند. بيشتر از نياز. همه فكر مي‌كنند چيزي گفتني دارند. حال آن‌كه حرف با ارزش شايد دو سه بار در يك قرن پيدا شود. خود من شخص پر حرفي نيستم. اصلا بيش از آن‌كه راجع به چيزي اظهارنظر كنم، دوست دارم يكي دو رو بينديشم. دلم مي‌خواهد حرفم ارزش دو روز فكر كردن داشته باشد.

صفحه‌ی 1