فیلترها

توليد كننده

ويدا-فلاح

مرتب سازی
تعداد تصاویر

سمينار تصويري خانواده سالم

  • 35,000 تومان

خانواده سالم، بستر شكل‌گيري ذهن‌هايي سالم است. چه براي فرزندان‌مان و چه براي خودمان، ما به محيطي آرام، همراه با شادماني، گذشت، لذت و احترام در خانواده نياز داريم. ما نياز داريم كه يكديگر را ببينيم، بشناسيم، به حرف‌هاي هم گوش بدهيم و با هم گفتگوي بالغانه داشته باشيم. اگرچه محيط جامعه هم سهم قابل توجهي در رشد فكري ما دارد، اما ما اولين و دروني‌ترين آموخته‌هايمان را در بستر خانواده فرا مي‌گيريم. اگر نمي‌توانيد با همسرتان يا فرزندانتان به خوبي ارتباط برقرار كنيد، اگر احترامي كه زماني نسبت به هم داشته‌ايد شكسته شده و نمي‌دانيد چگونه از نو بدستش آوريد، اگر معتقديد كه با تغيير خود، مي‌توانيد افراد ديگر خانواده‌تان را نيز تشويق به تغيير كنيد و اگر مي‌خواهيد سهمي قدرتمند در ساختن خانواده‌اي سالم براي خود داشته باشيد بدانيد كه نمي‌توانيد. ساختن زندگي، آنچنان كه مي‌خواهيم، هنري است قابل اكتساب و شما با انتخاب اين مجموعه آموزشي، اولين گام هوشيارانه را در جهت ساختن زندگي دلخواه‌تان برداشته‌ايد.

والدين و سبك‌هاي فرزندان‌پروري (كتاب گويا)

  • 59,000 تومان

بيشتر مشكلات ارتباطي والدين - فرزندان در دوره بلوغ و نوجواني فرزندان آغاز مي‌شود كه ناشي از گرايش نوجوانان به سمت اجتماع، بي‌توجهي به درس، بي‌تفاوتي نسبت به قوانين خانه، الگوبرداري جدي از گروه‌هاي دوستان و ... است و اين موجب نگراني والدين و در پي آن رفتارهاي كنترل‌گرانه و مخربي در رابطه آنها و فرزندان‌شان مي‌شود. با در نظر گرفتن اين مشكلات، ما دوره‌هايي كاربردي جهت آموزش به والدين تهيه كرده‌ايم در صورت استفاده و به كار بردن راهكارهاي ارائه شده در آن مي‌توانيد تغييرات قابل ملاحظه‌اي را در ارتباط با فرزندان ايجاد كرده، و شاهد شكل‌گيري رابطه‌اي احترام‌آميز و توام با مسئوليت‌پذيري ميان خود و فرزندتان خواهيد بود.

اصول گفتگو (كتاب گويا)

  • 59,000 تومان

بيشتر مشكلات ارتباطي والدين ـ فرزندان در دوره بلوغ و نوجواني فرزندان آغاز مي‌شود كه ناشي از گرايش نوجوان به سمت اجتماع، بي‌توجهي به درس، بي‌تفاوتي نسبت به قوانين خانه، الگو برداري جدي از گروه‌هاي دوستان و... است و اين موجب نگراني والدين و در پي آن رفتارهاي كنترل‌گرانه و مخربي در رابطه آن‌ها و فرزندشان مي‌شود. با در نظر گرفتن اين مشكلات، ما دوره‌هايي كاربردي جهت آموزش به والدين تهيه كرده‌ايم و در صورت استفاده و به كار بردن راهكارهاي ارائه شده در آن مي‌توانيد تغييرات قابل ملاحظه‌اي را در ارتباط با فرزندتان ايجاد كرده، و شاهد شكل‌گيري رابطه‌اي احترام‌آميز و توام با مسئوليت‌پذيري ميان خود و فرزندتان خواهيد بود.

والدين و فرزندان بلوغ (كتاب گويا)

  • 59,000 تومان

بيشتر مشكلات ارتباطي والدين ـ فرزندان در دوره بلوغ و نوجواني فرزندان آغاز مي‌شود كه ناشي از گرايش نوجوان به سمت اجتماع، بي‌توجهي به درس، بي‌تفاوتي نسبت به قوانين خانه، الگو برداري جدي از گروه‌هاي دوستان و... است و اين موجب نگراني والدين و در پي آن رفتارهاي كنترل‌گرانه و مخربي در رابطه آن‌ها و فرزندشان مي‌شود. با در نظر گرفتن اين مشكلات، ما دوره‌هايي كاربردي جهت آموزش به والدين تهيه كرده‌ايم و در صورت استفاده و به كار بردن راهكارهاي ارائه شده در آن مي‌توانيد تغييرات قابل ملاحظه‌اي را در ارتباط با فرزندتان ايجاد كرده، و شاهد شكل‌گيري رابطه‌اي احترام‌آميز و توام با مسئوليت‌پذيري ميان خود و فرزندتان خواهيد بود.

صفحه‌ی 1