فیلترها

توليد كننده

هدايت‌الله-ستوده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روانشناسي اجتماعي

  • 42,000 تومان

روانشناسي اجتماعي شاخه‌اي از علوم انساني و علمي نسبتا جوان است كه بعد از پيدايي و رشد روانشناسي عمومي و جامعه‌شناسي به عنوان دانشي نو مطرح شده و در دانشگاه‌هاي دنيا و از جمله كشور ما تدريس مي‌شود. اين دانش تازه ار راه رسيده و نوپا ديوارهاي سخت و ستبري كه روانشناسي و جامعه‌شناسي را از هم جدا مي‌كرد فرو مي‌ريزدو تباين فرد و جامعه را كه ساليان دراز موجب استنتاجهاي نادرست عملي و علمي بود از ميان برمي‌دارد و به عنوان نظمي واسطه‌اي ميان جامعه‌شناسي و روانشناسي قرار مي‌گيرد و به مطالعه فرد (رفتارها، نگرش‌ها، باورها و ...) در محيط اجتماعي مي‌پردازد، زيرا فرد به خاطر وابستگي‌هايش به جامعه و پيوندهايش با گروه‌هاي مختلف اجتماعي كه دارد از آن‌ها متاثر مي‌شود و بر آن‌ها اثر مي‌گذارد.

آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات)

  • 38,000 تومان

كتاب حاضر مطالعه بي‌نظمي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي همراه با علل و انگيزه‌هاي پيدايي آنها و نيز شيوه‌هاي پيشگيري و درمان اين پديده‌ها، به انضمام مطالعه شرايط بيمارگونه اجتماعي است، زيرا خاستگاه اصلي آسيب‌ها و كژ رفتاري‌هاي اجتماعي را بايد در كل حيات اجتماعي و نوع خاص روابط انساني جستجو كرد. اين كتاب به سه بخش جداگانه و در عين حال به هم پيوسته، تقسيم شده است. بخش اول شامل چيستي آسيب‌هاي اجتماعي، كژ رفتاري‌ها و جرايم و انواع آن‌هاست و بخش دوم به تبيين سه‌گانه زيست‌شناختي، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي مي‌پردازد و بخش سوم به بررسي برخي از انواع آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص دارد.

صفحه‌ی 1