فیلترها

توليد كننده

هانس-لوكرت---اينگه-لوكرت

مرتب سازی
تعداد تصاویر

زندگي بدون ترس و رفتار اضطرابي (مهار ترس و اضطراب اجتماعي بر اساس رويكرد)

  • 20,000 تومان

واكنش‌هاي هيجاني از سويي آزادي عمل انسان را در موقعيت‌هاي اجتماعي محدود مي‌كنند، از سوي ديگر ممكن است به شكل رواني به اختلالات روان‌شناختي يا روان‌تني منجر شوند. از اين رو، واكنش‌هاي هيجاني و اضطراب از اصلي‌ترين خصوصيات اين نوع اختلالات به شمار مي‌روند.

صفحه‌ی 1