فیلترها

توليد كننده

نينا-گرانفلد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كتاب زندگي (خانواده پول خلاقيت عشق و احساسات شادي زبان بدن عقايد و باورها)

  • 28,000 تومان

وقتي مي‌خواهيد از اين كتاب استفاده كنيد از خود بپرسيد من چقدر از جنبه‌هاي مختلف زندگي‌ام راضي‌ام. از جدول‌هاي داخل كتاب استفاده كنيد و هر جنبه از زندگي خود را در نظر بگيريد و به آن امتياز دهيد. ده امتياز ويژه بخش‌هايي از زندگي است كه از آن‌ها بيشتر راضي هستيد. اما يك امتياز كمي است. هدف اين است كه ببينيد امروز چقدر از زندگي احساس رضايت داريد. نيازي نيست كه در هر بخش حداكثر امتياز را داشته باشيد. گاهي خوب است كه در بخشي مثل عشق امتياز ده را بگيريد و در بخش‌هاي ديگر امتياز پاييني داشته باشيد: براي همان روز قابل قبول است. نگاه هر كدام از ما به زندگي متفاوت است. تعدادي از ما امتيازهاي 8 و 9 و 10 داريم و در بخشي ديگر 1و 2 و 3. اين بدان معني نيست كه زندگي متفاوتي داريم. فقط ديد ماست كه متفاوت است. اگر امتياز پاييني داريد آن را به عنوان فرصتي براي رشد در نظر بگيريد.

صفحه‌ی 1