فیلترها

توليد كننده

نيكول-روزن

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 23,000 تومان

مارتا فرويد

  • 23,000 تومان

حين نوشتن نامه خاطرات ديگري هم به يادم آمد. خاطراتي به تمامي شخصي كه از آن‌ها هيچ‌گاه با ديگران صحبت نكرده‌ام و با وجود صميميت‌ام با ماري، به او هم نمي‌توانم بگويم... لندن 1946. بيوه‌ي 85 ساله زيگوند فرويد درخواست يك زن روزنامه‌نگار آمريكايي را براي نگارش و انتشار زندگي‌نامه‌اش رد مي‌كند. ولي نامه‌هايي كه دوستانه بين آنها رد و بدل مي‌شود، بانوي سالخورده را به گذشته‌هاي دور مي‌برد. او از نوجواني‌اش در وين، ازدواجش با يك پزشك نابغه و شيفته‌ي تحقيق، نيز زندگي در بطن وقايع و تحولات سياسي و اجتماعي آن روز سخن مي‌گويد. او بيش از نيم قرن زيستن در سايه‌ي يك مرد مشهور را مرور مي‌كند. اما آيا در خدمت يك نابغه بودن ارزش آن را داشته كه تمام عمرش را صرف آن كند؟ آيا اين تنها مطلوب ائو در زندگي‌اش بوده است؟...

صفحه‌ی 1