فیلترها

توليد كننده

ناپلئون-هيل-و-ديگران

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 38,000 تومان

راز قدرت جذب

  • 38,000 تومان

در اين كتاب مي‌خوانيد: شايد كليد در دست داشته باشيد كه هر قفلي را بتوان با آن باز كرد. زندگي مجموعه‌اي از شكست‌ها و پيروزي‌هاست. بينش و تفكر مثبت شخص است كه او را قهرمان دوران و يا ضعيف و ترسو بار مي‌آورد. نويسندگان اين كتاب با راهنمايي‌هاي ارزنده خود چه بسيار شكست خوردگان نااميد را از نو وارد آوردگاه زندگي ساخته و روح تازه‌اي در كالبد فرسوده آنان دميدند. گذشت زمان و كسب تجربه به هركس ثابت خواهد كرد تا چه اندازه از عقل و خرد و هوش و درايت بهره برده است.

صفحه‌ی 1