فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مونيكا-مندزليس

مرتب سازی
تعداد تصاویر

1001 نكته كه جوانان پيش از ازدواج بايد بدانند

  • 55,000 تومان

كتابي با جامعيت اين كتاب مي تواند براي اغلب زوج‌ها جذاب باشد حتي اگر بخواهند فقط به نيمي از پرسش‌هاي آن پاسخ دهند. به روش خودتان جلو برويد، ترتيب داده شده حالت توصيه دارد و هيچ الزامي در آن نيست. ممكن است به اين نكته برسيد كه شما و همسرتان فقط با خواندن يكي از بخش‌ها به آرامش يا آن‌چه مي‌خواهيد دست مي‌يابيد يا شايد ترجيح دهيد به برخي پرسش‌ها در تنهايي پاسخ داده و از آن‌ها به عنوان موضوع يك گفتگوي غيرمعمولي با همسرتان استفاده كنيد.

1001 پرسش كه مي‌بايست قبل از ازدواج از همسر آينده‌تان بپرسيد

  • 61,900 تومان

كتابي بس مهم‌ و ضروري براي تمام آناني كه به ازدواج فكر مي‌كنند. عاشق شدن ساده است اما خوشبختي و موفقيت در زندگي و ازدواج مستلزم كار و تلاش سخت است. اين مطالب را حتما از همسر آينده‌ي خود بپرسيد و تا پاسخ‌هاي قانع كننده و اميدوار كننده‌ي دريافت نكرده‌ايد با او ازدواج نكنيد! اين مطالب را از خودتان نيز بپرسيد و به پاسخ‌هاي آن فكر كنيد . آيا رفتاري به نام چشم‌چراني معصومانه، بي ضرر و بدون منظور وجود دارد؟ دين و اعتقادات مذهبي تا چه حد براي شما مهم است؟ آيا زن و شوهر هر دو مي‌بايست عقايد سياسي مشترك و يكساني داشته باشند؟ آيا خانواده‌هاي زن و شوهر مي‌بايست به لحاظ مادي، اقتصادي، اجتماعي، سطح تحصيلات و درآمد از وضعيت يكسان و مشابهي برخوردار باشند؟ آيا با كسي كه در ارتش خدمت مي‌كند نبايد ازدواج كنيد؟ علاقه‌ها و الويت‌هاي شما به لحاظ جنسي چيست؟

صفحه‌ی 1